Cossos geomètrics

Poliedres regulars (cossos platònics)

tetraedre
hexaedre (cub)
octaedre
dodecaedre
icosaedre

Cossos de revolució