Angles i sistema sexagesimal

jmv_geom_11_sistema_sexagesimal.pdf

Cinc triangles rectangles iguals es poden col·locar formant l’estrella que mostra el dibuix.

En lloc de posar al centre els vèrtexs corresponents als angles aguts grans (com s’ha fet en l’estrella), es podria fer una altra figura posant al centre els vèrtexs corresponents als angles aguts petits.

Quants triangles es necessiten per a fer aquesta segona figura?

(Cangur 2021.1btx)

Quina és la suma dels sis angles marcats en la figura?

Sistema sexagesimal - mesura del temps