การทำเสาอากาศ

นาย ภัทร์วศิน ปานแดง

นางสาว เสาวณีย์ เหมมาน

เรื่อง สายอากาศ คอลลิเนียร์ 2 สแต็ก สำหรับ CB 245 MHz

หลักการและเหตุผล

สายอากาศคอลลิเนียร์ 2 สแตก เป็นสายอากาศตระกูลไดโพล ซึ่งโดยปกติถ้าเราทำขึ้นมาแล้วไม่มีเสากลาง ( เหมือนสลิมจิม ) สายอากาศแบบนี้จะไม่มีเกนขยายครับ ( 0dBd) แต่ถ้าเราเพิ่มเสากลางกลางเข้าไปแล้ววางให้ได้ระยะที่เหมาะสม ก็จะทำให้สายอากาศประเภทนี้มีเกนขยายเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 dBd เมื่อเรานำมาติดตั้งเรียงกันเป็นสองชุด( 2สแต็ก ) ก็จะทำให้ได้เกนขยายของสัญญาณเพิ่มเป็น 3 dBd ครับ

รายการอุปกรณ์

1.ท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุน ยาว 55 ซม. จำนวน 2 ท่อน

2.ท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุน ยาว 110 ซม. จำนวน 1 ท่อน

3.ท่ออะลูมิเนียมขนาด 3 หุน ยาว 30.5 ซม. จำนวน 4 ชิ้น

4.ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้วยาว 30 ซม. 2 ท่อน

5.ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 1/2 นิ้วจำนวน 2 อัน

6.สายเฟส RG58 ยาว 60 ซม. จำนวน 1 เส้น

7.สายนำสัญญาณ RG 6 ( สายอากาศทีวี ) ยาวเส้นละ 101 ซม. จำนวน 2 เส้น

8.อุปกรณ์อื่นๆ หางปลา เทปพันสายไฟ

วิธีการทำ

1. ทำการตัดท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้วยาว ให้ยาว 30 ซม. จำนวน 2 ท่อ

2. การตัดท่ออะลูมิเนียมขนาด 3 หุนยาว ให้ยาว 30.5 cm จำนวน 4 ชิ้น

3. นำท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้วยาว 30 ซม. มาทำการเจาะรูให้ได้ขนาด 9.5 มิล จำนวนสองรู

4. ทำการเจาะ ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 1/2 นิ้วจำนวน 2 อัน

5. ทำการเจาะท่ออะลูมิเนียมขนาด 3 หุน ยาว 30.5 ซม. จำนวน 4 ชิ้น

6. ท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุน ยาว 110 ซม. จำนวน 1 ท่อน

7. ท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุน ยาว 55 ซม. จำนวน 2 ท่อน

8. ทำการเจาะท่อ PVC และท่อ อะลูมิเนียมขนาด 3 หุน ให้ตรงกันและต้องเจาะให้เอียง เพราะว่าเวลาเราใส่น็อตท่อ PVC จะยึดกับท่ออะลูมิเนียมได้ดี

9. ทำการยึดน็อตเข้ากับท่ออะลูมิเนียมให้เรียบร้อย

10. เสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาแบบนี้ครับ

11. ทำการยึดท่อท่ออะลูมิเนียมเข้ากับท่อ PVC ขนาด 6 หุน ยาว 55 ซม. จำนวน 2 ท่อน

12. นำท่อ PVC ที่ยึดกับท่ออะลูมิเนียมแล้วมาต่อกับข้อต่อสามทางให้เรียบร้อย

13. ทำการปลอกสายสายนำสัญญาณ RG 6 ( สายอากาศทีวี ) ยาวเส้นละ 101 ซม. จำนวน 2 เส้น

14. ทำการปลอกสายเฟส RG58 ยาว 60 ซม. จำนวน 1 เส้น

15. ปลอกเสร็จแล้วให้ทำการต่อสายสายสายนำสัญญาณ RG 6 เข้ากับท่ออะลูมิเนียมขนาด 3 หุน ยาว 30.5 ซม.ทั้งสี่ก้านให้เรียบร้อยและพันสายด้วยครับ

16. นำสายทั้งสามสายมาต่อรวมกันทั้งหมด โดยนำก้ามปูมาต่อรวมด้วยเพราะจะทำให้สายไม่หลุดออกจากกัน

17. นำหัว BNC มาเข้าหัวกับสายเฟส RG58 ให้เรียบร้อย

18. เสร็จแล้ว เสาอากาศคอลลิเนียร์ 2 สแต็ก สำหรับ CB 245 MHz