2105-2110-เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติ 30

-การปลอก และ การเข้าหัว RJ45

-การตั้งค่า router

ทฤษฏี 20

-รายงานการตั้งค่า เราเตอร์

-แบบฝึกหัด ออนไลน์ ที่1-8

วิธีเข้าหัวสายLan(RJ45)

วิธีเข้าหัวสายLan(RJ45) แบบง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง


วิธี Set Access Point

TP-LINK (TL-WA801ND)