ระบบเคเบิลทีวี

ส่วนที่1 การต่อสาย การเข้าสายชนิดต่าง ๆ

การต่อสาย-01


การต่อสาย-02


ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่อง ย่าน C Band ย่าน Ku Band ของดาวเทียม

C Band vs Ku Band


10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวเทียม


ดาวเทียม (Satellite)


ส่วนที่ 3 การติดตั้งจานดาวเทียม และ ปัญหา

วิธีปรับตั้งจานระบบ C-Band PSI Installation satellite dish


การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C Bandวิธีติดตั้งจาน C -Bandวิธีติดตั้งจานดาวเทียมpsiส่วนที่ 4 การติดตั้งจานดาวเทียม

1


2


3