Jimdo Cito groep 4

Gaat jouw kind naar school?

Heb jij een kleuter van vier jaar oud en gaat hij of zij over een poosje naar school? Dan is het goed om alles te weten te komen over alles op de basisschool. In dit artikel vertellen we je van alles over allerlei uiteenlopende zaken die op de basisschool aan bod komen. Zo kun jij als vader of moeder goed voorbereid aan een nieuw avontuur beginnen. In dit artikel vertellen we je over vakken die straks gegeven gaan worden, de belangrijkste toetsen die afgenomen worden en wat je kan doen als je kind niet vanzelf mee kan komen op de reguliere school.

Vanaf welke leeftijd naar school?

Verreweg de meeste kinderen gaan vanaf 4 jaar naar school. Dat is dan ook een mooie leeftijd om te starten met het onderwijs in groep 1. Echter is het niet verplicht om op die leeftijd naar school te gaan. De leerplicht gaat pas in als een kind 5 jaar oud wordt. Dan is onderwijs wel een plicht. Maar het is wel aan te bevelen om een kind al bij vier jaar naar school te laten gaan, want het leert dan op jonge leeftijd om te gaan met anderen en samen te spelen en wordt meer en beter voorbereid op het verdere onderwijs. Wanneer je twijfelt kun je in overleg met de leerkracht besluiten om het schoolgaan uit te bouwen en een kleuter in de middag thuis te houden.

Basisschool

Zoals de naam basisschool al doet vermoeden wordt aan de basis van kinderen gewerkt. Deze ontwikkeling speelt zich af op veel gebieden, waaronder taal, schrijven, lezen, rekenen, de sociale ontwikkeling, levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie, media, programmeren, verkeer en bewegingsonderwijs. Ja, dat zijn veel vakken, maar leerlingen krijgen ze niet tegelijk. Vanaf groep 3 staat lezen en schrijven centraal, waarna in groep 4 ook studeren en begrijpen een grotere plek krijgen. Rekenonderwijs begint klein en overzichtelijk en wordt vervolgens een beetje lastiger, maar nog altijd goed te volgen als kinderen goed mee kunnen blijven komen. Enkele vakken komen dagelijks terug, zoals rekenen, spelling en taal, maar andere vakken komen slechts één keer per week op het rooster.

Basisonderwijs en Cito-toetsen

Om de ontwikkeling van kinderen te controleren worden er veel toetsen afgenomen. Daarbij is een verschil te zien tussen de methodetoetsen en Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De meeste methodetoetsen hebben gelijk plaats na het afronden van een blok in de klas, maar de Cito’s van het LVS worden twee keer per jaar afgenomen, rond januari en rond juni. Ook al zijn de resultaten bij methodetoetsen belangrijk, toch worden voornamelijk de Cito-toetsen gebruikt om de resultaten zichtbaar te maken. Ze gaan immers over de doorgaande lijn, staan los van alle methodes en zijn goed te vertalen door juffen en meesters. Aan de hand van de scores van Cito worden nieuwe plannen geschreven om kinderen of complete groepen nog gerichter les te geven.

Verwijzing speciaal basisonderwijs

Het kan zijn dat een kind niet goed genoeg mee kan komen op de reguliere basisschool. Dat kan komen door cognitieve problemen, maar ook door ongewenst gedrag of door een stoornis. Als een kind op school niet meer goed mee kan komen kan het verwezen worden naar het speciaal onderwijs. De school moet dan wel laten zien alles geprobeerd te hebben om een leerling te begeleiden. Het kan helaas zijn dat een leerling niet geholpen kan worden en door professionals naar het sbo verwezen wordt. Dat kan een nare gebeurtenis zijn voor kinderen en ouders, maar de ervaring laat zien dat het speciaal basisonderwijs (sbo) veel beter in kan schatten wat een kind met leer- en gedragsproblemen van school nodig heeft en en daarop kan reageren.

Alles weten over school?

Hoewel we in ons land onderwijs hebben dat stevig is georganiseerd, is niet alles duidelijk. Veel meer info vind je op de uitgebreide website van de overheid en het ministerie van onderwijs. Maar vergeet niet om op bezoek te gaan op de school of school van je keuze. De belangrijkste procedures in het onderwijs worden door de overheid geschetst, maar een school mag daar zelf keuzes in maken. Basisscholen kunnen onderling dan ook verschillen en zodoende kunnen ouders kiezen tussen verschillende profielen en achtergronden. Op de basisschool maak je snel een afspraak en directies vinden het maar al te leuk om ouders te begroeten om hun school te showen.

Jimdosite