โรงเรียนจิกดู่วิทยา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ บ้านดู่ใน ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่เป็นรอยต่อของสามจังหวัด คือ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และยโสธร

ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดกับบ้านหนองมะทอ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้ มีพื้นที่ติดกับลำเซบาย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร

ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดกับบ้านแสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดกับเขตตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ