jfdi as

Endringsledelse

Management Consultancy

Prosjektledelse

Prosessforbedring

Implementeringsledelse

Bistand sosialentrepreneurer /start up