Over de stichting


De stichting is opgericht bij akte (testament) op 31 januari 2013 verleden, door de heer Johannes Cornelis de Groene, geboren te Wemeldinge op 16 augustus 1949 en overleden te Wemeldinge, gemeente Kapelle op 13 augustus 2014.

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel;

  1. Het doen van uitkeringen tot een jaarlijks bedrag ter grootte van de revenuen van het stichtingskapitaal aan algemeen nut beogende respectievelijk sociaal belangenbehartigende verenigingen en stichtingen gevestigd te Wemeldinge, gemeente Kapelle;
  2. Het beheren van de door de oprichter van de stichting, de heer J.C de Groene gemaakte dorpsfilms over Wemeldinge en het zo mogelijk om de vijf jaar verzorgen van vertoning van die films;
  3. Het beheren van de door de oprichter van de stichting, gedurende zijn werkzame leven als fotograaf, gemaakte foto's en fotomateriaal die een uniek beeld geven van meer dan 50 jaar dorpsleven van Wemeldinge en omgeving.


Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN): 854492550

KvK nummer: 61797413