Bedankt voor je interesse in

Mijn verhaal

Alweer veertien jaar geleden begon ik als ondernemer, ik was altijd al leergierig en actief. Na jaren van ondernemerschap, managen en bedrijfsleiderschap roerde zich een diepere laag: ik miste betekenis in mijn werkleven. Vanuit een zorgvuldig gewogen keuze greep ik terug op een oude passie van mij: onderwijs, waarbij ik vanuit aansluiting op mijn ervaring en vaardigheden bij schoolleiderschap uitkwam.

Als schoolleider wil ik vanuit maatschappelijke betrokkenheid mensen bewegen. Ons gezamenlijk inzetten voor een positieve kindontwikkeling. Op 10 september 2019 werd ik schoolleider i.o. voor het PO. Sinds die dag zet ik mij in voor de volwassenen van morgen, om hen een vertrouwde basis te geven waarop zij de rest van hun leven kunnen bouwen. Dit steeds beter blijven doen is mijn missie:


"Vertrouwend op de mensen die de school maken gaan we vanuit ondernemerschap samen ontdekken en innoveren door open te communiceren."


👇Of bekijk deze website 👇

 • Jelto Wytze van Nieuwburg

 • Vader van vier prachtige kinderen

 • 46 jaar

 • Woonplaats: Lelystad

 • Motto: "Een leven vol verwondering en ontdekken"

 • Hobby's: Rotary, muziek maken, vrijeschool oprichten, educatieplatform, wandelen, zeilen

 • Tel. 06 411 265 84

Werkervaring

In relatie tot het onderwijs

 • Directeur Het Koggeschip , augustus 2021-heden, . [Klik voor case study]

 • Directeur montessorischool De Wildzang, juni 2020-juli-2021, 0,38 fte . [Klik voor case study]

"Super boeiende en leerzame eerste klus die ik met veel plezier draag!"


De opdracht en situatieIn opdracht van Stichting Monton heb ik deze school in een complexe wijk en idem dito schoolpopulatie verder afgebouwd en sluit de school in juli 2021. Tijdens de afbouw moest het schoolplan worden uitgevoerd en de kwaliteit van het onderwijs juist verder op niveau komen en het pedagogische klimaat veilig worden. De kinderen moesten voorbereid worden op de overstap van montessorionderwijs naar regulier onderwijs. Er moet een warme overdracht plaatsvinden.
Aanvullende uitdagingen waren er ook. Zo was er bij aanvang geen interne begeleider én geen leerkrachtenteam. Ouders hadden geen enkel vertrouwen bij aanvang maar konden nergens anders heen. De betrokkenheid van ouders bij de school was nihil. Er was spanning bij de kinderen. Het was mijn eerste school als schoolleider i.o. en de onderwijsinspectie keek actief mee.
De uitvoeringIn goede samenwerking met het bestuur hebben we in korte tijd een compleet nieuw (deels reïntegrerent) leerkrachtenteam aangetrokken. Daarbij is het tevens mijn taak om de leerkrachten te helpen reïntegreren en te coachen richting een nieuwe baan in het nieuwe schooljaar. Ik heb bij aanvang veel nadruk gelegd op teambuilding waardoor we de klus vanuit verbondenheid konden gaan klaren. Als team in wording hebben we vanuit transparantie onze gedeelde drijfveer onderzocht; waarna veel aandacht uitging naar veiligheid, een goede schoolsfeer en eigenaarschap. Samen continu verbeteren naar betere versies van onszelf en onze schoolorganisatie. Steeds met elkaar zoeken naar ‘hoe het wel kan’ en werken aan een betere kwaliteit, een betere sfeer en een beter resultaat in de klas. Daarbij wisselen 'formele processen' en vanuit eigenaarschap 'informeelschakelen' elkaar steeds af. Hierdoor toon ik eerst vertouwen richting teamleden en door evaluatie achteraf verbeteren we waar nodig. Dit geeft het team veel zelfvertrouwen terwijl er vanuit leidinggevend perspectief greep blijft op de lopende processen. Dit optuigen en/of ballanceren past dan ook goed bij mijn persoon. Onze kinderen en teamleden ontwikkelen zichzelf hand in hand vanuit een omgeving waar hoop, vertrouwen, liefde en (leer)geluk spreekt.
Het resultaatVanuit een zeer grote verlegenheidssituatie is er, ondersteund door mijn aanpak, toch snel een positief resultaat ontstaan. Elke ouder heeft binnen 6 weken vertrouwen in de school en de aanpak uitgesproken. Kinderen gaan weer zichtbaar met plezier naar school en komen zo ook thuis. Bijna alle kinderen hebben een grote aangetoonde groei doorgemaakt op rekenen, spelling en begrijpend lezen. Sommige kinderen zijn na 6 maanden zelfs een hele groep omhoog geschoven. Binnen drie maanden was de pedagogische veiligheid volgens het WMK-MO rapport ‘Ruim voldoende’. Er is een adequaat klassenmanagement ontstaan en er wordt een gedegen administratie gehouden in ParnasSys, dat bijdraagt aan een warme overdracht. De methodes Taal op Maat en Groove.me zijn succesvol geiïmplementeerd. Er is een leerlijn en elk individueel kind is goed in beeld en heeft waar nodig een eigen plan zoals een OPP of werkplan. Er wordt systematisch en continu verbeterd aan het werken binnen het wettelijk kader. We hebben onder anderen, maar niet uitsluitend, belangrijke stappen gezet op het verbeteren van OP2 en OP3. We hebben voorafgestelde doelen toegevoegd aan het werken met thema's, welke vanuit samenwerking tot stand komen. Ook heb ik een leerlingenraad opgezet, we zijn gaan werken met de Gouden en Zilveren Weken en we hebben Kanjer training geïmplementeerd. Door te gaan werken met verbeterde kindportfolio's en van daaruit kind-ouder presentaties op te zetten is de ouderbetrokkenheid vergroot. Het geeft mij energie en een fijn gevoel te weten dat wij met elkaar alles gedaan hebben om de kinderen goed op weg te helpen richting hun nieuwe school. Ik ben dan ook heel erg trots op wat we hebben bereikt als team voor 'onze' kinderen.
Personeelsmanagement
"Grote waardering heb ik hoe een team van losse medewerkers met soms een kwetsbare geschiedenis stabiel is geworden voor een langere periode. Medewerkers die nog maar net uit reïntegratie kwamen hebben zelfvertrouwen ontwikkeld. Jelto laat daarin geduld zien en beschermt dat eigenaarschap voor het oplossen van vraagstukken bij medewerkers blijven liggen."
Jeroen GommersMonton Bestuurder


 • Initiatiefnemer Vrijeschool Lelystad, 2019- heden, boventallig. [Klik voor case study]

De opdracht en situatie
Dit is mijn hobby, een zelfopgelegde opdracht! Sinds eind 2019 zet ik mij met veel plezier en passie in om een vrijeschool in Lelystad te realiseren. In dat kader ben ik ook op vrijwillige basis de dagelijks bestuurder van Stichting Vrijeschool Lelystad (SVL). Dit is een traject dat nog 3-10 jaar kan duren.

De uitvoering
Eind 2019 ben ik gaan onderzoeken wat kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs voor mij en voor Lelystad zou kunnen betekenen. Hieruit is een eerste visie en website ontstaan,
vrijeschoollelystad.nl. Sinds maart 2020 heb ik ruim honderd gezinnen en meer dan 180 kinderen gemobiliseerd, zij hebben steun betuigd of zich aangemeld voor Vrijeschool Lelystad. In een boeiende reis heb ik aansluiting gezocht bij diverse bestaande schoolbesturen. Hieruit zijn ook fijne werkrelaties ontstaan waarmee nog steeds contact is. Toen er geen ruimte bleek voor een vrijeschool onder deze besturen heb ik een algemeen bestuur opgericht waarin een aantal van mijn persoonlijke helden-bestuurders hebben plaatsgenomen. Ik leer veel van hen en het voelt als een eer om met hen te kunnen werken.

Het resultaat
Uiteindelijk hebben we in een samenwerking: dagelijks bestuur, algemeen bestuur, Pronexus en VBS een indiening gedaan voor het plan van scholen. Het is nu afwachten hoe het proces zich voortzet: naar de gemeenteraad of met een bezwaarschrift naar het ministerie. Dit is een geweldig en leerzaam proces waar ik veel energie uithaal.


 • Leerwerkplekken, 2019-2020, 0,6 fte.

Op Vrijeschool Almere heb ik vijf maanden stage gelopen, van 5 oktober 2019 tot 17 maart 2020. In deze periode heb ik in samenwerking met de intern begeleiders het SOP gemaakt. Vanuit mijn stage liep ik één of enkele dagen mee op verschillende scholen o.a.: De Kring, De Wingerd, De Lispeltuut. Voor mij persoonlijk is het erg boeiend om verschillende scholen en teams in diverse omstandigheden te zien en daarop te reflecteren.


 • Docent MBO, 2008-2009

Ik ben in 2008 en 2009 docent geweest op ROC midden-Nederland Nederlandse Pop Academie (NPAC), tegenwoordig het Creatieve College. Ik gaf daar wekelijks het vak 'Ondernemen in de muziekindustrie' dat ik samen met een collega volgens het directe instructiemodel heb ontwikkeld.


 • Online educatie platform, 2017-heden.

Ik heb een online educatie platform ontwikkeld voor de muziekindustrie.


Andere werkervaringen

Ondernemen

Ruim 14 jaar ervaring in het oprichten, overnemen en aansturen van bedrijven en startups.

Teams

Ervaren in het opzetten en aansturen van teams: sales, marketing, creative, klantenservice, productie, IT en nu ook een schoolteam.

Innovatie

Talloze procesverbeteringen. Maar ook productontwikkeling en R&D. Variërend van procesmanagement tot appbouw software en van custom webshops tot merkconcepten.

Marketing

Content marketing. Ervaren in marketing automation. Ontwikkelen (online) cursussen. Blogs, gepubliceerde artikelen in o.a. Bandcoach magazine, video tutorials, website teksten, advertentie teksten en SEA.

Recente opleidingen

 • 2019-heden Schoolleider 3.0, Marant Interstudie

  Music Management, Berklee College of Music

 • 2017 Online marketing

 • 2017 Music Business and Ethics

 • 2016 International marketingRecente cursussen & sessies

 • 2021 Snappet coördinator (mee bezig)

 • 2020 Hoofd BHV

 • 2020 2-daagse workshop Dynamische oordeelsvorming met Ron Henkes

 • 2020 Cupella taakbeleid

 • 2020 Snappet basistraining

 • 2020 Taakbeleid met Cupella

 • 2019 Verdiepend leren event: Michael Fullan & Joan Quinn

 • 2019 Nuanced leadership seminar: Michael Fullan

 • 2019 Regenboog training 1/3: BVS schooladvies

 • 2009- 2013 Kenneth Smit (commerciële) gesprekstechniek

Wat collega's zeggen

“…je betrokkenheid naar de kinderen toe is groot. Je wil er echt een veilige plek/ tijd van/ voor ze maken. De kinderen ervaren dat ook. Ze durven naar jou toe te komen voor grapjes, vragen en feedback. “

Juf Marscha

"Als startende schoolleider vind ik jou een echt mens mens; Je bent rustig,

belangstellend, vrolijk, begripvol,

geduldig, actief, positief, denkt in

oplossingen en weet wat je wil."


Juf Carla“Wat mij opvalt in je houding is dat je open en transparant bent. Je staat open voor feedback en geeft ook aan hier wat mee te gaan doen zoals de vraag omtrent de tussenevaluatie [….], Je pakt de zaken snel op. Dit zie ik ook terug in hoe planmatig je de overdracht aanpakt [….] Je kijkt vooruit.”


Inge Boderius Kwaliteitsmedewerker Monton.


"Als bestuurder valt een sterke ondernemende attitude van Jelto op. Een gebrek aan ervaring wordt daarmee ruim gecompenseerd. Een ondernemende attitude kenmerkt zich door vermogen van snel kunnen leren en aanpassen. Geen schroom vragen te stellen en kennis en know how op te zoeken."

Jeroen Gommer
Bestuurder Monton

Momenten waar ik trots op ben

Mooie momenten waar ik met trots op terugblik. Ze geven blijk van mijn vermogen tot samenwerken en mijn ondernemende, creatieve en organisatorische vaardigheden.

Teambuilding

Mijn allereerste klus als schoolleider is een school afwikkelen in 1,5 dag per week. En dat met een compleet nieuw team. Dan moet je als schoolleider wel veel aandacht hebben voor een goede teamconnectie. Dat ging in de opstartweek zo!

Educatief event

Ik was initiatiefnemer van dit leuke educatieve evenement in samenwerking met cultuurcentrum P60. Met een top team hebben we een geslaagde dag van seminars, panels en optredens in de P60 en de Volks Universiteit georganiseerd. Er waren 255 enthousiaste bezoekers.

Inclusief werkgeverschap

2010-2019. Inclusief werkgeven, voordat het hip werd.

Beleidsprogramma “Werken met Wajongers” opgezet en hier uitvoering en directe leiding aan gegeven. Dit heeft geleid tot zingevende (springplank) stageplekken en arbeidscontracten voor jonge mensen met een lichamelijk of mentale beperking binnen ons bedrijf. Als aanvulling hierop werkte wij ook samen met ‘Inpakken en wegwezen’ van Rentree. hier werden inpak werkzaamheden verricht door mensen met een beperking en ex-gedetineerden. Inclusief werkgeverschap heeft voor mij een hele persoonlijke betekenis.

Tiny Orca

Bedenker en initiatiefnemer van deze startup die in 2013 lanceerde. Zeer leuk en leerzaam project waarbij we het product, de ontwikkeling, en de marketing volledig zelf ontwikkelde en aanstuurde.

CD producent/ drukwerkspecialist

Van zolderkamer naar grootste cd broker van de Benelux met tienduizenden klanten. Na forse marktkrimp heb ik het bedrijf in 2019 succesvol naar een doorstart geloodst. Dat was verre van makkelijk en geeft blijk van mijn leidinggevende vaardigheden. Ook in heel moeilijke situaties. Het bedrijfje is nu financieel gezond en is nog steeds een van de meest relevante specialisten in multimedia en bijzonder drukwerk. Een situatie waarvan ik veel leerde en een prestatie waar ik enorm trots op ben!

Focus board

Ik heb deze eenvoudig te gebruiken managementtool ontwikkeld. Handig voor niet-managers die toch focus moeten houden.

"Als schoolleider wil ik graag leren. Als ervaren directeur wil ik presteren."

Daarom zoek ik een match met een passende stichting die behoefte heeft aan een gemotiveerde directeur én deze de ruimte gunt zich te ontwikkelen in het nieuwe thuisveld. Ik ben 0.4 t/m 0.8 FTE beschikbaar.