Εντατικά προγράμματα

Τα μαθήματα στο Λυρικό ωδείο κορυδαλλού και το πρόγραμμα των ωρών γίνεται μετά από συνεννόηση με τον καθένα χωριστά. Τα μαθήματα υποστηρίζονται και με οπτικοακουστικό υλικό (βιβλία, ηχογραφήσεις, play-a-long, υποστήριξη μουσικών προγραμμάτων).

Jazz ordinary - program

A. Jazz piano lesson

Οργάνωση και ολοκλήρωση του επιπέδου που βρίσκεται ο κάθε μαθητής ξεχωριστά χωρίζοντάς το μάθημα σε τέσσερεις ενότητες:

 • Piano technique
 • Jazz piano voicing
 • Improvisation in different styles (blues, latin, rock, jazz)
 • Repertoire

Β. Jazz theory - harmony

Ταξινόμηση της υπάρχουσας γνώσης, κάλυψη ενδεχόμενων κενών.

Εξέλιξη και εμπλουτισμός γνώσης στην Jazz Harmony.

Σύνολο: 6 ώρες μηνιάιως

Jazz mid - program

A. Jazz piano lesson

Οργάνωση και ολοκλήρωση του επιπέδου που βρίσκεται ο κάθε μαθητής ξεχωριστά χωρίζοντάς το μάθημα σε τέσσερεις ενότητες:

 • Piano technique
 • Jazz piano voicing
 • Improvisation in different styles (blues, latin, rock, jazz)
 • Repertoire

Β. Jazz theory - harmony

Ταξινόμηση της υπάρχουσας γνώσης, κάλυψη ενδεχόμενων κενών.

Εξέλιξη και εμπλουτισμός γνώσης στην Jazz Harmony.

C. Ρυθμικό Solfege

Ρυθμικό Solfege με ιδιαίτερη έμφαση στο Jazz phrasing και στην prima vista.

D. Ear Training

Αναγνώριση διαστημάτων, συγχορδιών κλιμάκων, ρυθμικών σχημάτων, συγχορδιακών κύκλων, μελωδικής και ρυθμικής dictee.

Σύνολο: 8 ώρες μηνιάιως

Jazz full - program

A. Jazz piano lesson

Οργάνωση και ολοκλήρωση του επιπέδου που βρίσκεται ο κάθε μαθητής ξεχωριστά χωρίζοντάς το μάθημα σε τέσσερεις ενότητες:

 • Piano technique
 • Jazz piano voicing
 • Improvisation in different styles (blues, latin, rock, jazz)
 • Repertoire

Β. Jazz theory - harmony

Ταξινόμηση της υπάρχουσας γνώσης, κάλυψη ενδεχόμενων κενών.

Εξέλιξη και εμπλουτισμός γνώσης στην Jazz Harmony.

C. Ρυθμικό Solfege

Ρυθμικό Solfege με ιδιαίτερη έμφαση στο Jazz phrasing και στην prima vista.

D. Ear Training

Αναγνώριση διαστημάτων, συγχορδιών κλιμάκων, ρυθμικών σχημάτων, συγχορδιακών κύκλων, μελωδικής και ρυθμικής dictee.

E. Arranging - Orchestration

 • Ενορχήστρωση για μικρά μουσικά σύνολα (drums, bass, keyboards, guitar).
 • Arranging, εισαγωγή στο Songwriting.

Σύνολο: 16 ώρες μηνιάιως