KAMU GÖZETİM KURUMU

SÜREKLİ EĞİTİM KREDİSİ

SÜREKLİ EĞİTİM KREDİSİ

“Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” (R.G 04.11.2017/30230 Madde9/(7)(b)) kapsamında konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için 1 kredi elde edeceklerdir.