La història de la ciutat de Girona a través dels seus mitjans de comunicació

Primer itinerari: Dels Orígens al 1898Segon Itinerari: De la Revolució a la RestauracióTercer Itinerari: Premsa Ideològica, el pes de la tradicióQuart Itinerari: De la Renaixença al NoucentismeCinquè Itinerari: De la I Guerra Mundial a la dictadura de Primo de RiveraSisè Itinerari: La Segona República i la Guerra CivilSetè Itinerari: El franquismeVuitè Itinerari: De la Transició Democràtica a l'Actualitat