ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment) ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม รักษ์ปากท่อ โรงพยาบาลปากท่อ

เกี่ยวกับ.....

บอกเล่า..............

แหล่งข้อมูล

............................

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]