เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง.pdf
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อ.pdf
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน.pdf
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท.pdf
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบับภาษาไทย.pdf
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบับภาษาอังกฤษ.pdf

เกียรติบัตร หน่วยงานระดับดี (A) จังหวัดร้อยเอ็ด

Zero Tolerance "เดินหน้า ล่าโกง"

Zero Tolerance "เดินหน้า ล่าโกง"

รวมพลังชาวร้อยเอ็ด ไม่ทนต่อการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด

9 ธันวาคม 2562 (International Anti Corruption Day 2019)

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกท่าน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 07.00 น. ขบวนแถวเดินรณรงค์ เริ่มจากลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ไปยังสถานที่จัดงาน ณ ห้องประดับเพชร โรงเเรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง