|O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานส่วนภูมิภาค