Корисні посилання

Базова

 1. Биков В.Ю. ІКТ-аутсорсінг і нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В.Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2012. — № 4 (30). — С. 135-152. — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/717/529.
 2. Досвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної середньої освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – Київ. : Компринт ,2016. – 310 c
 3. ИТ Сервис-менеджмент, введение. Перевод на русский язык под редакцией М.Ю. Потоцкого– М.: Открытые Системы, 2003.
 4. Костров А.В. Основы информационного менеджмента /А.В. Костров.– Уч. пособие. -М: Финансы и статистика, 2001. -336 с.
 5. Олейник А.И. Методологические основы управления ИТ-инфраструктурой предприятия. Раздел в кн.: Техника и технология в XXI веке: современное состояние и перспективы развития: монография/ И.П. Болодурина, А.С. Дулесов, Р.А. Загидуллин, А.В. Зарипов, Н.Ф. Локтев, Ю.П. Луговскова, С.В. Лукашенко, Н.И. Москаленко, Л. Найзабаева, А.И. Олейник, В.И. Рассоха, М.С. Садыкова, Я.С. Сафиуллина, Е.Н. Ткачева, С.С. Чернов , 2009. C. 228—245.
 6. Олексюк В. П. Досвід інтеграції хмарних сервісів Google Apps у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу. [Електронний ресурс] / В. П. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. — №3. — Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/824/631
 7. Олексюк В. П. Єдина система автентифікації як крок до створення освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / Олексюк В. П. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наукових праць / Редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 13 (20). – С. 188–193. – Режим доступу : http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/87.
 8. Родкина Т.А. Информационная логистика / Т.А. Родкина. – М.: “Экзамен”, 2001 г. – 288 с.
 9. Сейдаметова З. С. Облачные технологии и образование. / [З. С. Сейдаметова, Э. И. Аблялимова, Л. М. Меджитова и др.]. — Сімферополь : «ДИАЙПИ», 2012. — 204 с.
 10. Співаковський О. В. Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / О. В. Співаковський, М. О. Вінник, Ю. Г. Тарасіч // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 1 (39). – С. 99–116. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/996#.Uzz8sfl_t1Z.
 11. Ян Ван Бон, Пондман Д. ИТ Сервис-менеджмент. [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://docs.google.com/viewer?url=http://portal.astu.org/pl
 12. Apache CloudStack Documentation: open source cloud computing [Електронний ресурс].—Режим доступу : http://cloudstack.apache.org/docs/enUS/Apache_CloudStack/4.2.0/html/Installation_Guide/cloud-infrastructure-concepts.html
 13. Cloud computing. Principles and Paradigms. / Edited by Rajkumar Buyya, James Broberg, Andrzej Goscinski. — New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2011. — 641 p.
 14. ITIL Service Operation. Best Management Practice Product, UK:TCO, 2011 раздел 6 «Organizing for service operation»
 15. ITIL Service Transition. Best Management Practice Product, UK:TCO, 2011
Інформаційні ресурси

 1. ITIL http://www.itil.org.uk/ бібліотека інфраструктури інформаційних технологій
 2. Щоденник.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shodennik.ua/
 3. Моя школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://myschool.ua/
 4. ІСУО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://isuo.org/ru/
 5. School Champion [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://schoolchampion.in.ua/
 6. Українська програма– каталог е-підручників, відео, аудіокниг для школи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : http://ukrprog.com
 7. Розумники ліцензованіі МОН е-підручники (педагогічні програмні засоби, тести, лабораторні практикуми та інше). [Електронний ресурс] – режим доступу:
 8. Нова школа -навчальні диски для школярів (каталог ресурсів всіх предметів) [Електронний ресурс] – режим доступу: http://novashkola.ua/
 9. Office 365 для навчальних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://products.office.com/uk-ua/student/office-in-education
 10. Google for Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com/intl/uk_ALL/edu/
 11. Програма Ректор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rector.spb.ru/ua/index.php

Додатково

 1. ІКТ політика
 2. Стаття ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ НА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 3. Стаття Співваковського А.В. Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ:проблеми і шляхи вирішення
 4. Office 365 для навчальних закладів
 5. Google for Education
 6. Досвід учителів України з використання хмарних сервісів усистемі загальної середньої освіти : збірник науковихпраць / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – Київ. : Компринт , 2016. – 310 c
 7. Нові тенденції роботи з хмарами від Гугл https://www.google.com/cloud/
 8. Хмарні технології переваги і недоліки Хмарна офісна інфраструктура Хмарні обчислення
 9. Презентація “Хмарні сервіси в освіті” Приклади хмарних сервісів Переваги і недоліки хмар
 10. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Ukrainian.pdf
 11. Концептуальная основа электронного университета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sco.lt/5aIy3N
 12. Автоматизована система "ВНЗ" [Електронний ресурс] .– Режим доступу: http://vuz.osvita.net/ua/