Liên hệ: thầy Thịnh 0946694123 (các vấn đề chung); thầy Long 0855042980 (để nộp bản cứng)


Vòng thi chung kết Trường chuyên KHTN

Chi tiết xem Thông báo số 3: Download

Kế hoạch buổi thi Sơ khảo thứ Bảy, 30/10/2021

  • 7h00 học sinh có mặt tại Giảng đường Phan Đức Chính, nhà A-B, Trường Chuyên KHTN

  • bản slide chứa trong usb để copy vào máy ban tổ chức

  • mỗi nhóm không quá 1 người đến dự, ngoài thí sinh

Bản đầy đủ

https://drive.google.com/file/d/1LpZ9yxHBraWwYeylrdwRoJDhfdaSe5x3/view?usp=sharing

FORM GỬI BÁO CÁO TÓM TẮT VÒNG SƠ LOẠI

Hạn cuối 23:59, thứ Tư, ngày 27/10/2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31vAMllq9Um1Npq_pHfjBW4nyiCKfbbKUSlp5UvwLy2RNqA/viewform

Danh sách đã nộp báo cáo (cần refresh lại sau khi nộp)

30/9/2021

Thông báo số 2: trong DownloadThông báo số 1 (Download)

Chuẩn bị đề tài: gia đình chủ động tìm giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học (có thể là người thân) và đề tài. Nhà trường chỉ phân công GV bảo trợ (là GV cơ hữu của trường) cho đề tài và làm các thủ tục hành chính.

Chuẩn bị thông tin:

  • tên đề tài, nhóm lĩnh vực, thông tin cá nhân của các thành viên, giáo viên

  • xác nhận của học sinh, phụ huynh (Mẫu 1), chụp ảnh bản có chữ kí

  • xác nhận của GV hướng dẫn (Mẫu 2), chụp ảnh bản có chữ kí

Đăng kí online bằng form https://forms.gle/kwhp52qCva1Qo9Nw8


CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT 2021-2022

Trang web dành cho học sinh Trường THPT Chuyên KHTN

Đường link truy cập chính thức