HỘI THI KHOA HỌC KỸ THUẬT 2019-2020

Trang web dành cho học sinh Trường THPT Chuyên KHTN

Đường link truy cập chính thức

10/8/2019: khởi động trang web. Khi xem bằng máy tính bảng hoặc điện thoại, Menu là 3 dấu gạch ngang ở góc trên cùng