Liên hệ: thầy Thịnh 0946694123 (các vấn đề chung); thầy Long 0855042980 (để nộp bản cứng)

3/2/2023

28/12/2022

Thông báo số 3 (xem trong Download)

Chú ý: học sinh cần tham khảo danh mục các vật dụng không được phép mang vào khu trưng bày (xem trong Download)

Kích thước poster xem trong Thông báo số 3

FORM nộp bản mềm (đóng lúc 23:59, thứ Tư, ngày 01/02/2023):  CLICK

Nộp bản mềm thành công: XEM

14/12/2022

Thông báo số 2 (xem trong Download)

Form để upload bản mềm: BẤM VÀO ĐÂY

Danh sách các nhóm nộp thành công: BẤM XEM

Chú ý: 

8/11/2022

Thông báo số 1 (xem trong Download)

Chuẩn bị đề tài: gia đình chủ động tìm giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học (có thể là người thân) và đề tài. Nhà trường chỉ phân công GV bảo trợ (là GV cơ hữu của trường) cho đề tài và làm các thủ tục hành chính.

Chuẩn bị thông tin: 

Bản cứng của 2 mẫu trên nộp cho thầy Long tại văn phòng AB (hạn 11:30, 25/11/2022). Việc đăng kí chỉ được gọi là hoàn thành khi nộp cả bản cứng và đăng kí theo form dưới đây:

Đăng kí online bằng form (hạn 11:30, ngày 25/11/2022):  CLICK 

Danh sách đăng kí (xuất hiện sau 5 phút đăng kí):  CLICK

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT 2022-2023

Trang web dành cho học sinh Trường THPT Chuyên KHTN

Đường link truy cập chính thức