Liên hệ: thầy Thịnh 0946694123; thầy Long 0855042980

Chương trình Cuộc thi Chung khảo:


Chương trình Vòng Chung khảo 23-01-2021.docx

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ VÒNG THI CHUNG KHẢO

31/12/2020: xem trong mục Download

  1. Thông báo số 3 : đến Download

  2. Công văn 4132 chi tiết về cuộc thi KHKT toàn quốc: đến DownloadSƠ KHẢO6/10/2020: Thông báo số 2, xem trong Download

Để chuẩn bị cho vòng Sơ khảo, học sinh cần nộp Báo cáo dạng bản cứng cho thầy Long (0855042980) và bản mềm qua form dưới đây. Tên file cần ghi tên các học sinh tham gia dự án: Nguyễn Văn A_Trần Thị B.pdf

Hạn cuối nộp file: 23:59, thứ Tư, ngày 28/10/2020 (sau thời gian này, form sẽ tự đóng)

FORM UPLOAD BÁO CÁO: tại đây

Các dự án đã nộp (hiện sau 5 phút gửi qua Form, có thể cần refresh lại trang)


26/8/2020: Thông báo số 1 về cuộc thi KHKT năm học 2020-2021

  • Nội dung chi tiết xem trong menu Download cùng các tài liệu bổ trợ khác

  • Hướng dẫn đăng kí tại menu Đăng kí dự án


CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT 2020-2021

Trang web dành cho học sinh Trường THPT Chuyên KHTN

Đường link truy cập chính thức