IS1

INDEPENDENT STUDY

บรรยากาศปีการศึกษา 2562-2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


5883.t.mp4

ลาบทูน่าทอด

ขนมปังไข่ดาว.mp4

ขนมปังไข่ดาว

ขนมปังไข่เยิ้ม.mp4

ขนมปังไข่เยิ้ม

ไข่ทรงเครื่อง.mp4

ไข่ทรงเครื่อง

เครื่องกดน้ำ DIY.mp4

เครื่องกดน้ำ DIY

ชานมไข่มุข.mp4

ชานมไข่มุข

ที่เก็บของจากไม้ไอติม.wmv

ที่เก็บของจากไม้ไอติม

ที่ใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู่.mp4

ที่ใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู่

เทียนหอมไล่ยุง.mp4

เทียนหอมไล่ยุง

ผัดไทย.mp4

ผัดไทย

ไฟกระพริบจากแก้วพลาสติก.mp4

ไฟกระพริบจากแก้วพลาสติก

ยาสระผมสูตรสมุนไพร.mp4

ยาสระผมสูตรสมุนไพร

สบู่อโวคาโด้น้ำผึ้ง.mp4

สบู่อโวคาโด้น้ำผึ้ง


สบู่เจลลี่.mp4

สบู่เจลลี่


ผลงานนักเรียนที่ผ่านมา