สำนักงานชลประทานที่ 16

โครงการชลประทานสงขลา

โครงการชลประทานพัทลุง

สำนักงานชลประทานตรัง

สำนักงานชลประทานสตูล

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเขียด