POMIARY 2D i 3D

Inwentaryzacje budowlane. Opracowania w formie podkładów technicznych, cyfrowa baza danych.

Inwentaryzacje architektoniczne obiektów budowlanych są podstawą do wykonania opracowań projektowych. Stanowią też podstawę do uzyskiwania decyzji urzędowych.

Inwentaryzacja budowlana jest dokumentacją wyjściową. Jej jakość ma bezpośrednie przełożenie na jakość dalszych opracowań projektowych, a tym samym na przebieg realizacji inwestycji.

Mając na uwadze indywidualne potrzeby inwestorów dobieramy technologie miernicze oraz poziom szczegółowości opracowania w ten sposób by gotowa dokumentacja służyła w sposób wyczerpujący przyjętemu celowi.

Od 2013 roku wykonujemy pomiary w technologii skanowania 3D. Technologię tą stosujemy jako architekci. Przekonaliśmy się o jej przewadze nad tradycyjnymi metodami pomiarowymi. Zalecamy zastosowanie skaningu 3D przy każdej realizacji.

Podstawowe zalety skanowania 3D obiektów budowlanych:

  • skrócenie czasu opracowania podkładów budowlanych,
  • wierne odwzorowanie geometrii obiektów nieosiągalne tradycyjnymi metodami,
  • stworzenie cyfrowej bazy danych pomiarowych obiektu,
  • możliwość selektywnego korzystania z danych zebranych podczas skanowania 3D,
  • obniżenie kosztów inwestycji.

Tworzenie chmury punktów w oparciu o fotografię

Wykorzystujemy w swojej pracy również metody tworzenia chmur punktów na bazie fotografii.