INVPROM'da açılmış siteler

Bu çevrimiçi uygulama, AB tarafından Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı’nın (CIP) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT-PSP) tahtında kısmi olarak fonlanan ‘Openly Accessible Services and Interacting Society (OASIS)’ adlı proje kapsamında geliştirilmiştir.