ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


24 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี

และการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต

23 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี

และการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดดอนใคร

22 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี

และการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต

18 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี

และการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดเขาทราย

17 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี

และการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำฉา

16 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี

และการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดธารน้ำฉา

15 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี

และการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

14 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี

และการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดสุชน

ร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับสายการบังคับบัญชาของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมตรวจสอบสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 กรกฎาคม 2562

ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี

และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร


ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี  และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน   โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร


25 กุมภาพันธ์ 2562

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8


31 มกราคม 2562

ตรวจสอบการเงินบัญชี

โรงเรียนบ้านน้ำขาว


15 มกราคม 2562

ตรวจสอบการเงินบัญชี

โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม