หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตรวจสอบสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตรวจสอบการดำเนินงาน

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8


ตรวจสอบการเงินบัญชี

โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม


ตรวจสอบการเงินบัญชี

โรงเรียนบ้านน้ำขาว