หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

เอกสารเผยแพร่

2.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาค.pdf
คู่มือตรวจสอบพัสดุประจำ-ระเบียบปี-2560 (2).doc
ระเบียบพัสดุ.pdf
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้ปี62.pdf

พุธเช้า ข่าวสพฐ.ประจำวันพุธที่ 17 เมษายน 2562

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 16/2562 ประจำวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุธเช้า ข่าวสพฐ.ประจำวันพุธที่ 10 เมษายน 2562

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 15/2562 ประจำวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุธเช้า ข่าวสพฐ.ประจำวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2562 ประจำวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน