AGRAÏMENTS

No volem acabar sense aprofitar per donar les gràcies a tots els que fan possible que aquest torneig sigui possible:


  • En primer lloc als clubs implicats: Llosetense, Montaura i Poblense, moltes gràcies per acceptar la convidada. Esperam que ho gaudiu tant o més com noltros ho feim d’organitzar-lo.
  • A l’Ajuntament de Campanet, per la implicació i el suport cap al club que té des de sempre amb el club i especialment aquest any especial per noltros. Moltíssimes gràcies.
  • A la Federació de futbol de les Illes Balears i al Departament d’Esports del Consell Insular de Mallorca, pel suport logístic i material amb tot el que hem sol·licitat.
  • Al comitè d’àrbitres de la Federació de futbol, facilitant poder comptar amb àrbitres per coordinar tot el torneig.
  • I en especial als entrenadors, directius i persones properes al club, per la implicació i dedicació per a dur endavant aquest torneig.