Saját szervezésű oktatásaink felnőtteknek

Néptánctanfolyam

2013 óta szervezünk tanfolyamokat, jelenleg a Marczibányi Téri Művelődési Központ ad otthont eseményeinknek, péntekenként és vasárnaponként. A táncanyagokat általában fél éves ciklusban váltjuk. Óráink párcserések, vannak külön lányoknak és fiúknak szóló órarészek a forgástechnika és a férfitánc elemek elsajátítására. A nemekként elkülönülő órarészeken alkalmazott módszereket egyedi ötleteink alapján alkottuk meg, és büszkén mondhatjuk, hogy ezzel egyedülállóak vagyunk a néptánctanfolyamok között. Az adott táncstílus megtanítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a ritmusérzék és mozgáskoordináció fejlesztésére.

Rövid, egy-kétnapos kurzus

2015 óta időszakosan tartunk egy- illetve kétnapos oktatásokat, melyek arra szolgálnak, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megtanulják a résztvevők egy adott táncanyag alapjait vagy egy már korábban tanult táncot átismételjenek, vagy bővítsék tudásukat.

2019-től saját ihletésű újdonságunk, hogy „Ínyenc” címszóval jelzett egy- és kétnapos kurzusainkon olyan táncok kerülnek terítékre, melyek a táncházakban nem ismertek, ezért megtanulásukra alig-alig, vagy egyáltalán nincs lehetőség. Mi ezeket a különleges és szép táncanyagokat is szeretnénk éltetni, tanítani és átadni az érdeklődőknek.

Jó{g}anépi - fejlesztő tréning néptáncosoknak

2019-től elsőként és egyedi megvalósításban, a kifejezetten néptáncosoknak szóló tréning is felkerült a palettára, melyet Panka vezet. Az órák a Marczibányi Téri Művelődési Központban, csütörtökönként zajlanak. Az új mozgásforma célja, hogy fejlessze a néptánchoz szükséges képességeket, pl. az állóképességet és a tüdőkapacitást, a testtartást, a tudatos izomhasználatot, a táncpartnerrel kialakított tartás-ellentartást, az egyensúlyérzéket és forgástengely megtartását, a testtudatot, stb. Ezek mellett kiemelt figyelmet kap a néptánc során kifejezetten igénybevett izomcsoportok megnyújtása is és a relaxáció. A gyakorlatok alapját különböző jóga asanák adják, de összeállításukkor felhasználásra kerül mindaz a háttértudás és tapasztalat, melynek Panka birtokában van. Ilyenek pl. az MTE képzésein szerzett anatómiai tanulmányok, az elsajátított képességfejlesztő és edzéstechnikák és más táncműfajokból megszerzett ismeretek.

Tábor

2015-ben szerveztük meg első néptánctáborunkat az Őrségben. Azóta minden nyáron 4 napon át táncolunk, mulatunk, felfedezzük a környék nevezetességeit és közben igazi csapattá, összetartó közösséggé formálódunk.

A tábor célcsoportját azok a felnőttek határozzák meg, akik év közben rendszeres látogatói tanfolyamainknak, de a program mindenki számára nyitott.