Intenční kniha

Kalendář se zapsanými úmysly mší svatých na rok 2020

V kalendáři zkontrolujte, zda je vámi vybraný termín volný a napište text svého úmyslu e-mailem na adresu: intenceklobouky@gmail.com

Děkujeme.

Při mši svaté je možné se modlit s určitým úmyslem. V tradici církve lidé nejčastěji prosili za své zemřelé. Je možné zapsat úmysl (intenci) mše svaté za zemřelé členy rodiny nebo přátele, zpravidla v blízkosti výročí úmrtí, narození či svátku. Úmysl pak bude vložen do přímluv při mši svaté.

Intence mše svaté však nemusí být jen za zemřelé. Můžeme prosit také např. za zdárné složení zkoušky, za uzdravení, za obrácení, za matky, které očekávají narození dítěte, za ty, kteří slaví nějaké životní jubileum, atd.

Intence bývá spojena s darem na potřeby kostela, farnosti či kněze – tzv. mešní stipendium. Není povinné a jeho výše je zcela na rozhodnutí a možnostech daného člověka.