Zomerschool

1. Zomerschool Nederlands voor Anderstalige Nieuwkomers

Ieder jaar komen heel wat kinderen en jongeren gedurende de laatste trimester en in de verlofperiode als nieuwkomers in het Brugse aan en willen zo vlug mogelijk starten met het aanleren van het Nederlands, om snel te kunnen geïntegreerd worden in een school. Voor anderstalige kinderen en jongeren die minder dan anderhalf jaar in Vlaanderen zijn, is het interessant en bijna noodzakelijk om gedurende de vakantieperiode op een aangepast niveau Nederlands te leren en te oefenen. In het gezin wordt veelal hun moedertaal (thuistaal) gesproken. Daarom is het nuttig en aangewezen om het Nederlands te oefenen in functie van een positieve start in het komende schooljaar.

Aan anderstalige nieuwkomers tussen 6 en 18 jaar wordt de eerste twee weken van augustus een veertiendaagse cursus Nederlands aangeboden. De kinderen en jongeren worden in kleine groepen opgedeeld rekening houdend met hun leeftijd en met de reeds aanwezige kennis van de Nederlandse taal. Daar gebeurt op een speelse wijze een initiatie in de Nederlandse taal en wordt op een indringende manier de reeds aanwezige kennis van de taal herhaald en uitgebreid. Dit is voor de kinderen en jongeren een uitstekend hulpmiddel om midden de vakantie de Nederlandse taal op te frissen en te leren beheersen. Deze zomerschool biedt hen ook kansen op inburgering in de samenleving en in ons onderwijssysteem.

2. Zomerschool Frans voor Anderstalige Nieuwkomers

Anderstalige jongeren volgen meestal gedurende 1 jaar de ‘Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers’ (de zgn. OKAN-klas). Tijdens dit schooljaar krijgt de jongere een taalbad en ligt de klemtoon elke dag op het leren beheersen van het Nederlands. Het daaropvolgende schooljaar worden die jongeren in het regulier onderwijs geïntegreerd. Daar komen zij terecht in een groep leerlingen die reeds één of meerdere jaren de Franse taal bestudeerde, want dit vak staat in alle richtingen van ons onderwijssysteem op het programma. Ook leerlingen in het basisonderwijs hebben reeds een initiatie Frans achter de rug. Heel wat anderstalige nieuwkomers hebben geen notie van deze taal en hebben dus vanaf de eerste dag in het nieuwe schooljaar een probleem.

In juli 2013 startte Integraal met één week ‘Zomerschool Frans voor Anderstalige Nieuwkomers’. Dit initiatief richt zich vnl. tot jongeren die de OKAN-klas achter de rug hebben en die het volgende schooljaar terechtkomen in het regulier onderwijs. Ook hier wordt de groep jongeren in een aantal niveaus ondergebracht rekening houdend met hun leeftijd, met de reeds aanwezige kennis van het Frans en met de eventuele keuze richting regulier onderwijs. Gedurende één week wordt op een intense wijze voor die jongeren de Franse taal ingeleid en aangeleerd. Elke groep wordt door één of twee jonge leerkrachten Frans begeleid. Reeds enkele jaren gaan tien tot vijf en twintig jongeren in op ons aanbod.

Indien gewenst en/of noodzakelijk kunnen diezelfde jongeren gedurende het schooljaar extra hulp krijgen voor het vak Frans in de huiswerk- en studiebegeleiding.

Download de infofolder hier

Zie fotoreportage voor enkele sfeerbeelden

Bekijk enkele sfeerfoto's