Steun ons

Financiële steun voor Integraal

INTEGRAAL beschikt in Rozendal 5 over vijftien verzorgde en goed uitgeruste lokalen. De kosten voor de investeringen, de uitbating (energie, water, telefoon, het operationeel houden van het computerpark en het updaten van de software, het aankopen van didactisch materiaal) alsook het onderhoud, zijn vrij belangrijke jaarlijkse uitgaven. Alhoewel alle vrijwilligers zich belangeloos inzetten, is financiële ondersteuning zeer welkom en wordt dit met dank aanvaard.

Giften zijn mogelijk

  1. op rekeningnummer IBAN BE79 7765 9573 8533 van INTEGRAAL vzw, Rozendal 5, 8000 Brugge - Vermelden: steun
  2. voor wie een fiscaal attest verlangt voor giften vanaf 40 euro, op rekening nummer IBAN BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidsstraat 39, 1210 Brussel - Vermelden verzoek steun Integraal Brugge