Volwassenenwerking

1. Praatgroepen voor anderstalige volwassenen

Op dinsdagnamiddag en vrijdagavond kunnen anderstaligen tweemaal per week op vrijwillige basis samenkomen. Daar kunnen zij gedurende anderhalf uur, in kleine groepjes, spreken met elkaar. Op deze wijze oefenen zij, begeleid door vrijwilligers het spreken, het luisteren, het begrijpen en het reageren in de Nederlandse taal.

De aanwezigheid is zeer wisselend. Wanneer de groep tien of meer deelnemers of telt worden twee deelgroepen gemaakt. Zo vergroot de kans gevoelig dat elke anderstalige deelnemer aan bod kan komen in het gesprek. Tevens bestaat de mogelijkheid dat een anderstalige deelnemer zelf een gespreksonderwerp voorbereidt, waarop de groep dan kan ingaan tijdens het gesprek. Een krantenartikel, een evenement, een nieuwsbericht, … zijn mogelijke aanleidingen tot een gesprek of discussie.

2. Volwassenen individuele begeleiding

Voor het vergroten van hun hun kansen op tewerkstelling, of om een zelfstandig beroep te kunnen opstarten volgen heel wat autochtone en anderstalige volwassenen (ouder dan 18 jaar), bijkomende opleidingen. Anderen volgen hogere of universitaire studies en moeten hun eindwerk of hun rapporten in keurig Nederlands kunnen voorleggen.

Binnen INTEGRAAL kunnen ook zij opgevolgd worden.

Achtergrond van de deelnemers en aspecten die aan bod komen zijn heel divers:

    • Er wordt een zeer gevarieerd palet van ondersteuning aangeboden: Rijles en verkeer, Boekhouding en BTW, Immobiliën, taallessen, …
    • Aantal landen: Nepal (4), Tibet (2), Syrië (3) en verder Rusland, China, Pakistan, Algerije en Irak.
    • De ondersteuning wordt aangeboden op vraag van de volwassene en kan desgevallend aan huis gebeuren ( of op vraag van OCMW).
    • Veel volwassenen volgden vroeger onderwijs bij Integraal: 7 personen kennen we uit het volwassenenonderwijs en 2 kwamen regelmatig naar de praatgroepen.
    • 1 persoon volgt nu universitair onderwijs, 7 van hen volgen nu hogeschool.