instytucjekultury.org

Na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 4 lutego (sobota) 2023 r. o godz. 10.00 w Willi Banczewianka, ul. Zaciszna 10, 05-822 Milanówek.

W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia o godz. 10.30 – zgodnie z § 13 Statutu.

Proponowany - ramowy - porządek Walnego Zebrania Członków przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków (WZC).

2. Wybór Przewodniczącego WZC.

3. Uchwalenie porządku WZC.

4. Dyskusja.

5. Podjęcie uchwał.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie WZC.