Изговор у енглеском језику

Код учења енглеског језика јавља се велики проблем код изговора појединих гласова, а разлог је то што ти гласови не постоје у нашем језику. Изговор се најбоље усавршава вежбом. Погледајте објашњења изговора.

Када изучите изговор појединих гласова, слушајте и читајте текстове - вежбајте читање и изговор у исто време.