Добре дошли!

Здравейте, добре дошли на страницата с важна информация, при Руски Лицей, град София!

От линковете публикувани по-долу може да се запознаете с важни съобщения, предприети противоепидемични мерки, новоизградената виртуална библиотека, училищните правилници и обучение от разстояние в електронна среда. Предстои и публикуване на нови материали.

Поздравителен адрес от Милена Дамянова, Председател на Комисията по образованието и науката в 43-тото и 44-тото Народно събрание на Република България.

Поздравителен адрес по случай 24 май.pdf
pokana_blagotvoritelna_aktsiya.PDF

Осми март се отбеляза тържествено в Руски Лицей - София. Беше изнесено общо тържество, като части от него бяха заснети. Вижте части от тържеството по-долу:Честит 8 март 2021 г..pdf
С праздником8 марта.pdf

Уважаеми родители, учители, ученици,

Учебните занятия за втори учебен срок ще започнат от 04.02.2021г. при следният график на занятията:

Начален етап етап - ученици от първи до четвърти клас - присъствено, без ротационен принцип.

Прогимназиален етап - ученици от пети до седми клас на ротационен принцип както следва:


- от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7. клас;

- от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5. клас;

- от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците в 6. клас.

Графикът е съгласно заповед Заповед № РД – 01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и съобщение на РУО София - град.

При евентуална промяна ще бъдете уведомени тук, чрез секция важни съобщения на сайта и електронния дневник на училището.

Важно съобщение!

Междусрочната ваканция за Руски Лицей е 03.02.2021г., за учениците от първи до седми клас!

Евентуална промяна може да има само при евентуална заповед на МОН.

Промените може да следите тук

Възобновяване на присъствените занимания в детските градини и училищата.

декември 29, 2020

Изх. № РУ01- 36390/29.12.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ, СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА И ЦПЛР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г. на проф.

д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, Ви напомням, че от 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията на деца в детски градини и детски ясли, както и присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Необходимо е възобновяването на присъствието на деца и ученици в институциите от предучилищното и училищното образование да се осъществява при активна комуникация с родителите и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВАН ЙОВЧЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2695/ 09.12,2020 г. на началника на РУО – София-град)


19.10.2020 година-ден на Руски Лицей - гр.София

съобщение Ден на Лицея уч.2020-21 г..pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel image