О мени

Ердељан Олгица

Радно место: наставник информатике

  • ОШ ''Жарко Зрењанин'' Качарево
  • ОШ ''Ђура Јакшић'' Панчево

Образовање:

  • ОШ ''Урош Предић'' Томашевац
  • Гимназија ''Коча Коларов'' Зрењанин, смер: математичко-програмерски сарадник
  • ТФ ''Михајло Пупин'' Зрењанин, смер: професор информатике

Испит за лиценцу наставника: положила 31.јануара 2008.год.

Радно искуство:

  • ОШ ''Гоце Делчев'' Јабука, 2005.-2009.год., наставник информатике
  • ОШ ''Борислав Петров Браца'' Панчево, 2005.-2009. год., наставник информатике