Memoriál Karla Podhajského

80. ročník

Litomyšl 28. - 30. září 2018


pořádají pod záštitou

80. ročník Memoriálu Karla Podhajského,

vrcholnou mezinárodní soutěž ohařů

se zadáním titulů CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT,

ve dnech 28. – 30. září 2018

v honitbách MS Švábenice, MS Pazucha - Litomyšl, města Litomyšl.


Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR. Tato akce má dlouholetou tradici již od roku 1932. Do roku 1942 probíhaly zkoušky jednou za dva roky a v roce 1944 se muselo od jejich konání kvůli válce upustit. Od dalšího ročníku (1946) se už MKP koná každoročně.

Jubilejní ročníky jsou vždy po 10 letech přidělovány k pořádání Okresnímu mysliveckému spolku Svitavy, kdy se stává místem konání soutěže rodiště Karla Podhajského - Litomyšl.

Soutěže se účastní dvacet ohařů, z toho deset z České republiky a deset ze zahraničí. Z ČR se psi kvalifikují z Memoriálu Richarda Knolla (MRK). Na MRK psi postupují na základě výsledků z všestranných zkoušek a nominačních zkoušek, které se podle zkušebního řádu pro ohaře konají. Pokud se na MKP nepřihlásí deset psů ze zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR. Výběr ohařů provádí kynologická komise ČMMJ na základě kvalifikace. Zkouší se dle Řádu ČMMJ pro zkoušky loveckých psů z výkonu, platného od 6. 6. 2015.


Pozvánka na 80. ročník Memoriálu Karla Podhajského do Litomyšle

Ve dnech 28. – 30. září 2018 se koná 80. ročník Memoriálu Karla Podhajského. Jeho uspořádáním byl pověřen Okresní myslivecký spolek Svitavy. Tradičně bude celý memoriál probíhat v Litomyšli – rodišti a večer zde proběhne prezence vůdců se psy, veterinární prohlídka a fotografování. Pocta Karlu Podhajskému u jeho hrobu na městském hřbitově bude v 17.00.

Slavnostní zahájení v sobotu 29. 9. v 8.30 se uskuteční na prvním zámeckém nádvoří. Práce v honitbách budou v nejbližším okolí Litomyšle. Společenský večer v netradičním pojetí se bude konat v sobotu večer ve Smetanově domě. Nedělní ukončení opět na prvním zámeckém nádvoří.

Tak jako v minulosti i letos věnujeme přípravě memoriálu mnoho úsilí a péče. S přípravou jsme začali již v loňském roce. Jmenování „organizačního štábu“ se uskutečnilo v létě 2017, jeho první schůze se konala v září. Vše probíhá bez významnějších komplikací, velké starosti nám dělá mimořádné sucho, neboť plánované krytiny již nyní nejsou použitelné. Také vodní práce, přesněji řečeno umístění disciplín, dozná podstatných změn.

Přes tyto potíže organizační výbor pracuje velmi odpovědně, s maximálním úsilím a my pevně věříme, že 80. ročník MKP proběhne zcela regulérně a úspěšně. Jsme přesvědčeni, že si účastníci od nás odvezou ty nejhezčí kynologické zážitky. Neméně příjemná a milá budou také setkání s přáteli, mnohdy i po několika letech.

Součástí memoriálu bude výstavka zaměřená na mysliveckou kynologii a myslivost v době působení K. Podhajského v Litomyšli a v době pozdější, která bude tentokrát umístěna ve Smetanově domě. Pro účastníky máme připraveno ubytování a také dostatek stravovacích možností, a to jak v centru, tak v honitbách.

Organizační výbor i mnoho myslivců, především z okolí Litomyšle, přistupuje k přípravě memoriálu s radostí a potěšením a také s přesvědčením, že k nám do starobylé a krásné Litomyšle přijedete v hojném počtu. Velice se na vás těšíme.

Miroslav Matějka - předseda OMS Svitavy

Další partneři MKP 2018

Czech Hydro, s. r. o. | Miroslav Ducháček, Banín | Ing. Jaroslav Dvořák - EMIPO | Ing. Jiří Mach | MS Osík - s tradicí od r. 1902 | MS Pazucha - Litomyšl | MS Švábenice | ZD "Růžový Palouček" Morašice | Českomoravská lesní, a. s. Svitavy | Trewit, s. r. o., Zlín | Chornická z. o. s., a. s. | Město Moravská Třebová | OMS Ústí nad Orlicí | MS Bezděčí - Unerázka | MS Květná u Poličky | MS Jezevec Chornice | MS Sebranice - Lezník | MS Lověna Radiměř | MS Makov | MS Dolní Újezd | BAVO Poříčí s. r. o. | Stomamed, s. r. o., Tábor | Kubík, a. s., Litomyšl | MS Jaroměřice | MS Cimburk - Městečko Trnávka | MS Čistá | MS Březina České Heřmanice | OLPE Montáže, spol. s r. o., Teplice | MS Horní Sloupnice | MS Boršov | MS Hradec nad Svitavou | HS Radiměř | MS Banín | MS Morašice | Pavel Soural | Myslivost, s. r. o., Praha | Lesnická práce s. r. o., Kostelec nad Černými lesy | Rybářství Litomyšl s. r. o. | MS Polička | LOV Letovice