Benvinguts a InfoBellaterra.cat
Benvinguts a InfoBellaterra.cat. En aquesta pàgina trobareu, en breu, tota la informació sobre la nostra proposta per a Bellaterra. De moment, us oferim la possibilitat de consultar, online, el nostre programa electoral.

SOLUCIONS PER BELLATERRA

Ara fa 4 anys, es pot dir que per sorpresa i amb un punt d’inconsciència, assumia el repte de ser vocal de l’EMD de Bellaterra.

Soc plenament conscient que una bona part de la decisió es basava en l’aprenentatge que durant molts anys m’havia ofert el Cau i que es podria resumir en el compromís de “deixar el món una mica millor del que l’hem trobat”.

Han estat 4 anys en els quals he après moltíssimes coses, moltíssimes. I malgrat els mals de cap, és una experiència que recomano a tothom, tant per l’aprenentatge personal que comporta com perquè quants més ens impliquem i vinculem a pensar i treballar pel lloc on vivim, millor serà el resultat final.

Durant els anys en que he estat vocal de l’EMD de Bellaterra, he tingut la sort de conèixer molta gent meravellosa i interessant i puc dir que molts d’ells s’han convertit en amics i amigues.

He pogut veure com aquest petit i magnífic tros de terra en el qual vivim està nodrit de gent increïble i que la major riquesa de Bellaterra és precisament la gent que la habita.

He pogut conèixer les preocupacions i els neguits de bellaterrencs i bellaterrenques de primera mà. He pogut veure com allò que veiem com a problemes o amenaces no són tant diversos i no estan tan lluny de poder esdevenir solucions o oportunitats.

Hi ha una frase que resa “si no ets part de la solució, és que ets part del problema”.

Després de 4 anys veient com s’ha governat l’EMD i de veure des de dins la dinàmica de govern que s’ha desenvolupat.

Després de 4 anys en que en ocasions he pogut ajudar, però en d’altres no. Després de veure que resta molt per solucionar encara.

Després de 4 anys de trobar-me amb veïns i veïnes i escoltar-los.

La voluntat i consciència de poder ser part de la solució m’ha empès a afrontar el repte de presentar-me a la presidència de l’EMD de Bellaterra.

Allà on d’altres hi veuen problemes, jo no puc evitar de veure’n oportunitats i buscar-hi solucions.

Allà on d’altres hi veuen enfrontaments, jo no puc evitar de veure-hi la força del treball conjunt.

Allà on d’altres hi veuen accions grandiloqüents, jo no puc evitar de veure-hi la força de moltes petites accions en mans dels veïns i veïnes.

I com deia abans, com més siguem pensant i treballant, millor serà el resultat final. El que teniu a les mans és el colofó de vora un any i mig de treball, de visites a municipis o a iniciatives interessants, de lectures, de reunions amb entitats de Bellaterra, amb persones de manera individual, de “calbots” que veïns i veïnes m’han donat per coses que he fet i dit; de trobades amb gent que poc a poc s’ha anat acostant i interessant pel que s’estava fent i pel que es podia fer...

El que teniu a les mans és una proposta ambiciosa i valenta feta amb seny i treball. És una proposta feta amb l’anàlisi del passat, la comprensió del present i les solucions per un futur millor. És bona perquè ha estat feta amb calma i reflexió, i és bona perquè ha estat feta entre moltes persones. Però pot ser encara molt millor perquè de ben segur que tu, com a veí o veïna de Bellaterra, hi tens molt a dir.

Anem per feina!

Quim Oltra

Candidat a la Presidència de l’EMD de Bellaterra

1. Polítiques per a les persones:

Més enllà de les grandiloqüències o els grans discursos, la política ha de posar les persones al centre. I en política municipal això és encara més evident alhora que necessari.

El poder conèixer les necessitats dels veïns i les veïnes des de la proximitat ha de permetre poder atendre -les millor des del servei públic. Ha de permetre i obligar als treballadors públics a cuidar la seva ciutadania alhora que ha de poder generar espais i dinàmiques on la ciutadania es conegui i es cuidi.

Tenir cura de la nostra gent ha de ser un objectiu fonamental, perquè el poble es composa de persones, i totes són importants.

a. Cultura

La Cultura ha de ser entesa com un dels eixos vertebradors de la vida de poble. I és per això que pensem que cal poder garantir la pràctica cultural al conjunt de la ciutadania. De diverses formes, amb diversos continguts i assolint diferents interessos per a tothom.

Una de les competències fonamentals de l’EMD és cultura. I la cultura fa poble. Cal que des de l’EMD cuidem aquelles entitats que fan poble amb les seves propostes, cal que protegim i valorem el nostre patrimoni cultural, i que aquest sigui viu i dinàmic.

L’acció de l’EMD en l’àmbit de cultura ha d’anar més enllà de la organització d’actes, que de per sí ja són molt positius, però ha de enfocar-se de manera més global i integradora, gestionant els recursos propis i existents, i alhora creant-ne de nous i donant suport a totes les iniciatives possibles.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Crearem un pla de subvenció anual (per funcionament) i puntual (per activitats) per les entitats. La política desenvolupada en els darrers anys de tractar-les com empreses contractades ha d’acabar perquè sotmet a la lògica del mercat una activitat que no ho ha de estar, de per sí, i més en un context com el de Bellaterra.

o Establirem criteris objectivables, quantificables, avaluables i revisables per al finançament de les activitats culturals de Bellaterra.

o Elaborarem un pla i un informe/memòria anual públic que serà accessible a la web de transparència de l’EMD.

· Dilatarem en el temps les activitats culturals, no només centrant-nos en Nadal i Festa Major. Inclourem altres celebracions com Sant Jordi o Santa Cecília.

· Promourem la cultura des de l’EMD, treballant per oferir una cartellera d’espectacles, xerrades, activitats i/o actuacions regular.

o Potenciarem qualsevol iniciativa cultural de Bellaterra, tant les ja existents com les noves propostes.

o Promourem la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural pública.

o Promourem l’expressió de les diferents cultures existents a Catalunya i a Bellaterra i la seva interrelació de manera que en sorgeixi un enriquiment mutu.

· Crearem estructures culturals que facilitin la suma de recursos i afavoreixen el treball transversal entre diferents sectors creatius.

o Col·laborarem amb Cerdanyola en temes culturals beneficiant-nos de les iniciatives d’allà alhora que aportant iniciatives des de Bellaterra.

o Treballarem per nodrir-nos i aportar capital cultural amb els municipis propers.

o Impulsarem la creació d’un projecte de col·laboració en l’àmbit cultural entre EMD’s de Catalunya, per tal que des d’una economia d’escala es pugui millorar la quantitat, qualitat i diversitat de l’oferta cultural.

· Revisarem i millorarem la organització i el funcionament de les activitats organitzades ja des de l’EMD tant des de criteris d’eficiència com des de criteris d’impacte o volum de beneficiaris de les mateixes activitats (per exemple la barra a la festa major o la presencia de jovent o les dates de la mateixa).

· Promourem un sistema de préstec via online amb un transport setmanal i recollida a l’EMD i un punt de retorn a la mateixa EMD en forma de caixa o urna, per facilitar l’accés a llibres i materials de la biblioteca sense que hi hagi d’haver desplaçament o optimitzant els desplaçaments.

· Promoure la visita de bibliobús a Bellaterra.

· Establirem convenis amb la UAB per tal que els i les bellaterrenques puguin fer ús de les seves instal·lacions, ja siguin les instal·lacions destinades a activitats culturals, com el cinema; o les aules i els espais d’estudi.

· Potenciarem la font i/o el torrent de la Bonaigua com punt cultural mitjançant la construcció d’un escenari fixe que pugui ser emprat per activitats culturals.

a.1 ) Equipaments culturals

La gestió dels espais disponibles per a un millor aprofitament dels mateixos i per a fer que ofereixin espais de trobada als i les veïnes és clau, alhora, cal cercar maneres de generar-ne nous, perquè tothom pugui trobar el seu punt d’accés a la cultura i el seu punt de trobada amb els i les veïnes de Bellaterra.

Per això, a l’EMD de Bellaterra:

· Elaborarem un pla de manteniment i millora pels equipaments culturals de Bellaterra, per facilitar la continuïtat de les activitats que ja s’hi duen a terme així com per donar cabuda a noves.

· Treballarem per resoldre la situació de Can Jeroni Martí, de cara a que esdevingui un espai per a les entitats i associacions del poble.

· Treballarem per la creació d’un espai perquè pugui funcionar com a arxiu i museu de la història de Bellaterra.

· Treballarem per l’adquisició d’edificacions singulars perquè esdevinguin bens patrimonials de Bellaterra, tant per la seva història i significació, com per la seva arquitectura, com pels seus continguts i entorn.

o Aquest espai, hauria de contribuir a la millora o l’ampliació dels serveis que l’EMD ofereix als ciutadans i les ciutadanes. Com ara espais d’estudi, espais de trobada i treball d’associacions, punts de dinamització cultural.

o De cara a un futur, i en funció de l’espai, podria esdevenir un bon emplaçament per la seu de l’EMD, fent que el centre cívic Joan Maragall passi a funcionar com a tal.

a.2) La cultura com a eix de cohesió social i participació ciutadana

Com ja hem dit, la cultura no ha de ser entesa com un coneixement tancat que s’ofereix a la ciutadania o que s’atresora en mans d’uns pocs savis. La cultura és una complexa xarxa de relacions, interessos i creacions que es vertebra a partir dels molts sectors socials. La gestió cultural des de la entitat pública ha de poder oferir espais a totes les sensibilitats i alhora facilitar la trobada i l’intercanvi entre aquestes.

La cultura fa poble i el poble és divers; i la diversitat fa més forta la cultura, i per tant el poble.

Per tot això des de l’EMD de Bellaterra:

· Impulsarem l’acció del consell de cultura perquè aquest abordi la política cultural des d’una visió global i per coordinar i/o impulsar els treballs en àrees d’activitat cultural com la creació, la cultura popular, el patrimoni cultural i les festes populars. Ampliant el seu àmbit d’actuació actual més enllà de la Festa Major i la cavalcada com ha estat sent en els darrers anys.

· Promourem i reconeixerem el patrimoni cultural present a Bellaterra, ja sigui en forma arquitectònica, en forma de bens mobles o en forma de memòria dels i les seves artistes.

· Promourem la creació de un grup d’història local.

· Cercarem maneres de compilar els documents referents a la història local, tot avaluant la possibilitat de crear un fons documental i patrimonial propi o la col·laboració amb altres fons de municipis propers (Arxiu Municipal de Cerdanyola, Arxiu Municipal de Sant Cugat, Arxiu Nacional de Catalunya).

· Crearem i posarem al abast de tothom un arxiu digital de la història de Bellaterra.

a.3) Foment de la creació cultural

No parem de sorprendre’ns positivament en veure com van apareixent artistes i propostes culturals noves des de Bellaterra. Cal tenir presenta aquesta realitat i mirar de promoure-la i enfortir a aquelles persones creadores que tiren endavant projectes.

Per tot això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Promocionarem l’obra d’artistes, autores i autors locals mitjançant el web de l’EMD, facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb professionals de la programació, artistes i persones autores de la resta del país. Treballarem per garantir la presència de jovent i dones creadores de Bellaterra.

· Fomentarem i donarem suport a la creació artística i assegurarem les condicions necessàries perquè les persones que ho desitgin puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i culturals.

o Una iniciativa a estudiar, donat l’impuls que té la creació musical a Bellaterra, i en funció de les possibilitats d’espai, fora la creació de bucs d’assaig.

· Dissenyarem plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb els consells escolars de l’EMD i els clubs de lectura presents a Bellaterra.

· Fomentarem i potenciarem les programacions locals en l’àmbit de les arts escèniques; hi ha una llarga tradició teatral a Bellaterra de la que hem d’estar orgullosos i potenciar.

· Afavorirem les activitats culturals per a infants, tals com teatre per a infants o contacontes; com a primer pas per impulsar la creativitat dels i les més petites.

a.4) Patrimoni cultural

Com deia el poeta, “qui perd els orígens, perd la identitat”. El patrimoni a Bellaterra és ric però encara esta per ser reconegut i valorat adequadament. I saber qui som és important.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Impulsarem la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la memòria de Bellaterra.

· Promourem una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i intangible de Bellaterra.

· Impulsarem la recerca sobre la història local de les dones que han format part de la identitat i en facilitarem la difusió.

· Crearem un catàleg Patrimonial del Bellaterra.

b. Educació

El fet que la educació no sigui una de els competències de l’EMD no limita la capacitat d’aquesta de treballar amb els espais educatiu de Bellaterra, un patrimoni del que n’hem d’estar orgullosos i orgulloses.

La cura dels nostres joves i infants i la seva implicació, juntament amb els responsables de la seva educació, en la comunitat de Bellaterra ha de ser un objectiu fonamental de cara a que en créixer, esdevinguin membres implicats en el nostre poble, tant en la seva cura, com en la seva transformació.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Implicarem les escoles en l’entorn. Cal treballar per solucionar la problemàtica dels darrers anys i les futures, i reivindicar el benestar dels i les veïnes de Bellaterra; però alhora trobar vies de col·laboració, tant per solucionar els problemes com per multiplicar les potencialitats i oportunitats que ens aporta el tenir centres educatius pioners en el nostre territori.

· Treballarem en la creació d’un pla educatiu d’entorn entre les institucions públiques, les dedicades a l’ensenyament i les associacions o entitats del poble. Es tracta de concretar un pla estratègic que inclogui els agents socioculturals de la zona i mobilitzi tots els recursos possibles (institucionals, empresarials, esportius, artístics, entitats de lleure i totes les formes de voluntariat), per generar atractives dinàmiques locals a favor de l’èxit educatiu en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i professional.

· Col·laborarem amb els centres de secundaria perquè els projectes d’aprenentatge servei puguin incidir de manera directa en Bellaterra.

· Crearem convenis de col·laboració entre les entitats educatives i les entitats i empreses de Bellaterra per tal de crear sinèrgies (us d’instal·lacions, intercanvi de coneixement, pràctiques d’empresa).

· Cooperarem amb l’administració educativa i amb els centres presents a Bellaterra per atendre de manera correcta i acurada l’alumnat d’educació especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al món laboral.

· Establirem una línia de contacte regular i cooperació amb les AMPA/AFA per tal de treballar plegats per la gestió dels interessos particulars d’aquestes i els interessos públics.

· Potenciarem l’educació en el lleure, abordant les tres potes necessàries perquè puguin funcionar correctament: reconeixement, finançament i espais.

· Crearem accessos als centres escolars segurs pels i les infants amb camins escolars, i correcta senyalització, il·luminació i limitació de la velocitat dels vehicles rodats. En aquest sentit, la proposta existent, del Parc de la Bonaigua ens sembla una proposta interessant que cal potenciar, per bé que no pot ser l’única.

· Estudiarem la limitació d’accés en determinades franges horàries a les zones escolars per a vehicles, tot prioritzant l’accés dels i les veïnes.

· Estudiarem la viabilitat i l’interès de la creació d’una oferta pública educativa de 0 a 3, primària i secundària a Bellaterra, preferentment amb la figura de l’institut escola.

c. Esports

L’esport és molt més que l’esport d’elit, i l’administració ha de treballar en aquest sentit: acostar la pràctica esportiva a tothom. Les necessitats i prestacions físiques d’un nen, un jove un adult i una persona gran són diferents i totes s’ha de cobrir de manera global i integrada. Cal evitar el sedentarisme, per això és important promocionar l’esport en els espais públics. Per a una persona gran serà el caminar, per a un adult o un jove serà córrer, per a un nen jugar a pilota. Totes les opcions són necessàries.

És important treure el màxim profit de les instal·lacions públiques existents, doncs han generat una inversió que és de tots i cal que el rendiment sigui per tots i totes.

I en aquest marc, l’entitat esportiva i social més important de Bellaterra no pot quedar de cap manera al marge de l’impuls esportiu a la població.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Cercarem acords amb el Club Bellaterra per a integrar aquesta entitat encara més en el teixit ciutadà de Bellaterra. Cercarem mesures per a que les iniciatives del club puguin rebre suport públic i perquè les iniciatives públiques puguin ser recollides o col·laborades pel Club Bellaterra.

· Potenciarem, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives escolars, la pràctica esportiva en horari extraescolar. Si és viable, es promouran equips esportius bellaterrencs per participar en competicions i tornejos escolars.

· Desplegarem un pla de promoció esportiva als espais públics –places, carrers, circuits de salut urbans, etc.– en què es relacioni l’activitat física amb el coneixement i el gaudi de la via verda i els altres espais naturals que tenim a Bellaterra.

· Dissenyarem una xarxa de carrils bici segregats del trànsit de vehicles de motor.

· Crearem una via verda perimètrica a Bellaterra.

o Que pugui esdevenir un espai per a la realització d’activitat física.

o Que pugui esdevenir una forma de desplaçament còmode i segur per a peatons i ciclistes.

o Que contribueixi a l’augment de les zones verdes disponibles per a la ciutadania.

o Que contribueixi a generar espais de neteja de massa boscosa i siguin ben il·luminades; contribuint a la seguretat de Bellaterra.

· Promourem activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, com ara caminades o bicicletades populars, més enllà de ser actes de la festa major.

· Incorporarem l’EMD al Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de Catalunya.

· Elaborarem enquestes d’hàbits esportius, que poden esdevenir un element de diagnosi de la situació o de l’efectiva pràctica física i esportiva de la població de Bellaterra, a partir del qual es poden establir les polítiques públiques en l’àmbit esportiu.

· Es crearà un pla anual esportiu, juntament amb una memòria anual de les activitats fetes, el grau d’assoliment dels objectius marcats i els costos derivats de tot el procés que es farà públic al portal de transparència de la entitat.

· Es crearan convocatòries de suport econòmic als clubs i les entitats esportives amb criteris contrastables i quantificables sobre el benefici que reverteix en la comunitat de veïns i veïnes més propers i en especial a persones grans i infants.

· Crearem el consell de l’esport, amb la participació de totes les entitats esportives federades, escolars i de lleure, per poder definir i avaluar de manera conjunta les polítiques esportives municipals. Inicialment amb caràcter consultiu, però en funció de el desenvolupament de les polítiques, podent arribar a ser corresponsable de les accions i decisions preses de promoció de l’esport.

· Revitalitzarem la zona esportiva del Turó, amb una acció de sanejament i millora de l’estat actual de les instal·lacions. I trobarem maneres de preservar-la alhora que de potenciar-ne el seu ús beneficiós per a tothom.

· Programarem inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació dels equipaments esportius.

· Establirem acords bidireccionals amb escoles per a l’ús de les instal·lacions esportives de Bellaterra en horaris lectius o l’ús dels espais esportius escolars fora dels horaris lectius…

· Crearem circuits d’activitat física a l’aire lliure, especialment orientats a l’activitat per a la gent gran i potenciarem la via verda com a espai esportiu.

d. Gent Gran

Tant per l’evidència demogràfica com per la seva saviesa i experiència, la gent gran és un dels patrimonis més importants de Bellaterra alhora que un dels seus reptes més rellevants. La nostra població envelleix i cal que des de l’administració pública tinguem present aquest envelliment i, per tant, potenciem l’envelliment actiu.

Hem de tenir cura dels nostres grans, perquè ells i elles la van tenir de nosaltres. Hem d’aprendre i escoltar les seves experiències i atresorar la seva saviesa i patrimoni, perquè ells i elles han construït el que ara és Bellaterra.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Preveurem la necessitat de més recursos sociosanitaris. Si bé en una primera fase l’objectiu serà la obtenció d’una assistència sanitària genèrica; com a un dels objectius finals, en el marc sanitari, serà la presencia d’un especialista de la sanitat pública en gerontologia a la zona de Bellaterra.

· Conjuntament amb les institucions responsables, potenciarem l’atenció domiciliària i la teleassistència, com un aspecte que pot donar més qualitat de vida, sempre que les condicions de la persona gran ho permetin.

· Elaborarem campanyes informatives perquè totes les persones grans coneguin els serveis d’atenció domiciliaria que la sanitat pública els ofereix.

· Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin directament. Creiem que la creació d’un consell de la gent gran podria ser un espai tant per la reunió com per al debat de les situacions i opinions que els nostres grans tenen, i que han de ser clarament valorades, més en un context com Bellaterra, amb una història molt particular i una realitat física que dificulta la mobilitat i la interacció entre ells i elles.

· Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent jove. Mitjançant la participació dels primers en els centres educatius i la implicació dels segons en les necessitats i realitats dels primers. L’aprenentatge servei podria ser una bona oportunitat en relació amb la confecció d’un pla educatiu d’entorn. Així com diverses iniciatives arreu del territori on els nostres grans participen de manera activa en espais educatius d’infants i adolescents.

· Promourem, en la mesura de les possibilitats econòmiques de la mateixa EMD, una línia d’ajudes per a l’adequació dels espais domèstics de les persones grans, perquè puguin millorar la seva qualitat de vida i evitar riscos de la llar. Altrament, canalitzarem les necessitats dels i les veïnes grans a les entitats o institucions responsables.

· Impulsarem la creació de vivendes tutelades per la gent gran i afavorirem les iniciatives de cohabitatge entre persones grans. Creiem que en combinació amb polítiques d’habitatge por ser una bona eina perquè les persones grans estiguin acompanyades.

· Promourem el cohabitatge entre persones grans i persones joves mitjançant acords amb la UAB, seguint iniciatives ja existents a altres universitats catalanes.

e. Gent Jove

El jovent de Bellaterra és un dels grans oblidats de les polítiques endegades des de l’EMD en els darrers anys. Tant en les fases inicials, d’abandonament de l’adolescència i entrada en el mon adult, com en les primeres etapes de la maduresa en la recerca d ela independència plena i la creació d’un projecte de vida.

La marxa de molts joves de Bellaterra ha de ser una opció de vida, però no una imposició. Cal que l’administració treballi per facilitar que el jovent sigui una part activa de Bellaterra i que pugui participar del poble esdevenint part del poble.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Promourem el treball de joves de i a Bellaterra, acompanyant iniciatives sorgides des del mateix territori alhora que potenciant, sempre que sigui possible la contractació de joves veïns i veïnes. Tal i com s’ha desenvolupat, per exemple, al municipi d’Arenys de Munt, amb la “Brigada Jove” (http://www.arenysdemunt.cat/document.php?id=13189).

· Fomentarem el reconeixement social de l’associacionisme com a eina de formació en la participació i de cohesió social, donant suport tècnic, logístic i econòmic als projectes liderats per entitats juvenils. Així com incentivarem la participació dels i les joves en les entitats i iniciatives ja presents a Bellaterra.

· Apostarem per opcions d’accés i tinença de l’habitatge que vagin més enllà de l’individu i incideixin en la transformació social, com ara la masoveria urbana, la cessió d’ús o les cooperatives d’habitatge.

· Assessorarem i donarem les eines necessàries al jovent de Bellaterra sobre totes les opcions d’accés a l’habitatge, incentivant-ne nous models, més enllà de la dicotomia lloguer-compra.

· Treballarem per la creació d’espais per al jovent on siguin ells i elles qui gestionin les activitats que es portin a terme. Creiem que la Festa Major pot ser un bon espai per a que el jovent trobi tant resposta a les seves inquietuds com perquè n’esdevingui responsable i s’impliqui en la pròpia preparació.

· Promourem un espai de trobada de joves per a parlar de Bellaterra, perquè puguin debatre i proposar accions des de la responsabilitat pública cap al seu col·lectiu o interessos.

· Treballarem per millorar la mobilitat en horari nocturn en el transport públic, potenciant la estació de Bellaterra com una parada de les línies dels autobusos nocturns.

f. Infància i adolescència

La demografia de Bellaterra ens mostra com els infants són una part important del nostre poble, i com es preveu que així sigui durant els porpres anys. Hem de poder oferir als nostres infants a les seves famílies espais de trobada i esbarjo per cobrir les seves necessitats i generar relacions de coneixença entre tots i totes.

A la vegada, els adolescents de Bellaterra es veuen afectats per l’aïllament que el nostre urbanisme (i en part les noves tecnologies) afavoreixen. Ells i elles també necessiten d’espais trobada i de millors connexions amb els municipis veïns. Pensem que és clau fer partícips als adolescents de les activitats i les polítiques que vagin adreçades a ells i elles.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Crearem una taula locals d’infància entre la institució pública i aquelles privades i del 3er sector per fer una diagnosi compartida de les necessitats existents i de la rendibilització de recursos i la millora en l’atenció dels infants i les famílies.

· Crearem zones noves públiques de joc i promocionarem les ja existents perquè els i les infants puguin jugar i desenvolupar-se en llibertat i autonomia, i esdevinguin lloc de trobada entre les famílies.

· Promourem les escoles de famílies com un espai i un recurs formatiu i de suport al conjunt de les famílies. Des de l’EMD s’oferiran activitats per a que pares, mares i tutors legals puguin rebre respostes a inquietuds i/o alternatives en la criança.

· Avançarem en la participació infantil per incorporar la perspectiva dels infants i adolescents en la presa de decisions. Mitjançant la col·laboració amb els centres educatius i la creació de plans educatius d’entorn, crearem o impulsarem consells locals d’infància i adolescència i la forma perquè la feina feta en aquests es materialitzi en el nostre poble.

· Treballarem per incloure als adolescents en les nostres activitats populars: la seva participació com a subjectes passius, però molt especialment la seva implicació com a subjectes actius en el disseny, organització i gestió d’activitats.

g. Sanitat i Salut Pública

La piràmide d’edat que es dibuixa a Bellaterra fa imprescindible un acostament de l’atenció sanitària pública a la ciutadania. Hi ha molta gent gran que ha de fer desplaçaments molestos pel simple fet de renovar les receptes de crònics o per accedir a una consulta bàsica sobre una situació de malaltia. Tanmateix, la població infantil també necessita aquests recursos a prop. Cal aconseguir l’obertura d’un servei sanitari públic en els locals del Club on s’havia previst o en un lloc millor. Per això cal negociar amb els interlocutors vàlids: el Catsalut i els seus prestadors de serveis delegats, especialment de l’ICS.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Persistirem en la demanda d’una atenció sanitària local, en el format que sigui per tal de apropar el servei de salut pública als i les veïnes de Bellaterra. La consecució d’un primer punt d’assistència, i un treball coordinat permetrà, la millora constant d’aquest primer punt.

· Promourem i impulsarem la cogovernança entre institucions per aconseguir més capacitat d’incidència en la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis de salut en l’àmbit territorial.

· Les activitats i iniciatives que impulsi l’EMD en l’àmbit de la Salut Pública es duran a terme en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya. No com ha succeït fins ara. El tema sanitari és massa seriós com per sotmetre’l al joc electoralista.

· Difondrem des dels àmbits responsables una informació accessible sobre la manera d’utilitzar els recursos sanitaris i reforçar l’educació sanitària com a potenciadora de l’autonomia personal.

· Impulsarem el disseny d’un pla de salut comunitaris específics per a Bellaterra amb la participació de la ciutadania i dels actors socials del territori i amb objectius i accions concretes. Dotarem aquest pla de salut d’indicadors i mecanismes d’avaluació permanents.

· Inclourem en la organització de xerrades des de l’EMD sessions informatives adreçades als pares i mares per oferir eines per educar en la salut els seus fills.

· Cercarem potenciar el capital humà en temes de salut que tenim a Bellaterra, tot potenciant que els coneixements acumulats al llarg de la seva vida professional puguin revertir en la resta de veïns i veïnes.

g.1) Salut i autonomia personal

Precisament la configuració demogràfica del nostre nucli requereix una atenció sanitària específica que passa per una divulgació dels hàbits de salut recomanables i per un suport específic als més necessitats i als que tenen pitjor disponibilitat de desplaçament per l’accés a la sanitat pública. Per tot això caldrà la promoció d’hàbits i iniciatives públiques alhora que és convenient establir marcs de relació i treball conjunt amb les entitats esportives i amb la farmàcia.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Coordinarem les accions de l’EMD i de l’Ajuntament amb entitats cíviques i esportives no lucratives per dissenyar programes adreçats a potenciar, mantenir i augmentar l’autonomia de les persones, amb l’objectiu de treballar per un envelliment actiu i saludable amb polítiques i accions transversals.

· Estudiarem la possibilitat i la conveniència d’establir marcs de relació i treball conjunt amb entitats esportives de Bellaterra, com ara el Club Bellaterra, per a les mateixes finalitats.

· Facilitarem l’accés a les zones d’atenció sanitària (i també farmàcia) per a la gent gran i/o amb mobilitat reduïda del nostre poble mitjançant la reserva de places de pàrquing a la zona de l’estació.

· Prioritzarem iniciatives i dissenyarem estratègies per promoure la vida independent de les persones grans, tant al seu domicili com a la comunitat, com a element per a la millora de la seva salut en general.

· Desplegarem el sistema de Bonotaxi per accedir als centres de salut que quedin lluny de Bellaterra o que disposin d’una mala connexió per a aquelles persones que els hi suposa un cost o un risc l’ús d’altres formes de desplaçament.

· Treballarem perquè les línies de transport públic actual i les que es desenvoluparan en el futur, tinguin pas o connectivitat amb l’accés a centres de salut.

g.2) Salut pública

Precisament és en l’àmbit de Salut Pública on l’EMD té un marge d’actuació més ampli de manera individual, i està clarament poc desenvolupat tant en actuacions directes i concretes com en la elaboració de plans que impliquin a altres institucions o organismes.

Si bé cal promoure la cura de els persones i entre les persones i oferir els espais perquè aquesta es produeixi, cal també treballar perquè els ambients on els i les bellaterrenques vivim siguin el màxim de saludables.

Cal reduir la contaminació acústica que generen els FGC i les autopistes que encerclen Bellaterra. Per això cal tenir el suport dels partits que poden tenir incidència tant en l’àmbit català com en l’estatal.

A banda d’accions i polítiques relacionades amb la mobilitat, l’esport o l’urbanisme, des de l’EMD de Bellaterra:

· Elaborarem programes específics de control per a les plagues –rates, escarabats, tèrmits, etc.– i, en particular, aquelles més actuals i que ens afecten més als bellaterrencs i bellaterrenques, com són el Mosquit Tigre, la població de porcs senglars o la vespa asiàtica.

· Utilitzarem sistemes no contaminants per al control de la vegetació en els parcs, jardins i la via pública que siguin responsables amb les persones i el medi ambient. No usarem el Glifosat des de l’acció pública i promourem campanyes informatives per reduir-ne el seu us privat.

· Avaluarem la conveniència de posar en funcionament uns WC públics a la zona de l’estació, que podrien ser usats no només en el dia a dia sinó molt útils en la festa major. Es treballarà amb FFCC per veure la possibilitat de recuperar els antics WC de l’estació.

· Avaluarem la conveniència d’augmentar la dotació d’aparells desfibril·ladors als espais públics molt freqüentats de Bellaterra. Treballarem per garantir que els actuals i els futurs estiguin adequadament connectats al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i fomentant polítiques formatives de primers actuants en aturada cardiorespiratòria.

· Elaborarem un mapa sonor de Bellaterra, donant especial atenció als punts propers a la via del tren, la B-30, la BV-1414 i les zones escolars. Aquest mapa permetrà l’elaboració d’accions diversificades per tal de pal·liar els efectes i les molèsties que els sorolls generen en aquests punts i en tota Bellaterra.

· Elaborarem un mapa SMRF –Sistema de Monitorització de Radiofreqüència– per obtenir mesures objectives dels nivells de radiacions de les infraestructures de telecomunicacions mòbils existents, i així donar informació i tranquil·litat a la ciutadania.

h. Drets Civils.

L’acció de l’administració pública ha de vetlar per l’assoliment de la igualtat no només en drets sinó en pràctiques. Malauradament, encara ens queda molt de recorregut per a poder garantir el lliure i igualitari accés a servis i drets del conjunt de la ciutadania. Les diferències entre dones i homes són un clar exemple del camí que ens resta per recórrer, i no podem obvia aquesta realitat si aspirem a transformar la realitat per arribar a fer-la més justa i equitativa.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Donada la demografia de Bellaterra, avaluarem la conveniència de l’augment de places de 0 a 3 anys a Bellaterra i de ser així, treballarem per garantir escoles bressol dels 0 als 3 anys, per a les famílies que ho sol·licitin; perquè no hagin de marxar a una altra població.

· Garantirem, en totes les estructures administratives institucionals, la participació de dones en condicions de representació paritària.

· Incentivarem que en àmbits no institucionals participatius també sigui així.

· Promourem l’elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals.

· Promourem acords i col·laboracions amb els centres educatius de Bellaterra per tal d’erradicar la violència masclista en totes les formes.

· Formarem en perspectiva de gènere i violència masclista tota la plantilla municipal i molt especialment el personal que treballa atenent les persones. Cal evitar situacions que puguin culpabilitzar a les víctimes.

· En cas de feminicidi a Catalunya, establirem un recordatori i condemna a totes les formes de violència masclista a cada ple municipal posterior a l’esdeveniment, tal com es fa al Parlament de Catalunya.

· Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny i implementació dels pressupostos i de les polítiques municipals (urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació).

· Estudiarem la manera d’implementar taxes i tributs progressius. Ho farem des de la perspectiva de premiar les bones pràctiques o la d’afavorir els més vulnerables, no al contrari.

o A tall d’exemple, la recollida porta a porta i el seu control efectiu podrien donar fàcilment accés a descomptes a aquelles llars que millor separin o menor volum de residus generin.

· Prioritzarem l’atorgament de subvencions a les associacions de Bellaterra que incloguin, com a mínim, criteris de paritat en les seves juntes.

· Fomentarem, visibilitzarem i reconeixerem institucionalment l’esport de base femení.

· Promourem la creació d’espais de trobada de les dones del municipi per desenvolupar activitats dirigides i d’intercanvi d’experiències.

· Commemorarem les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia Internacional de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones i ho farem visible a Bellaterra.

· Eliminarem del nomenclàtor públic, tant en carrers com en places, avingudes i equipaments, dels noms dels qui van col·laborar en l’aixecament contra la República i dels responsables de la repressió i el manteniment del règim.

· Promourem les xarxes gratuïtes de wifi a Bellaterra, especialment a les zones més concorregudes com ara la estació de FFCC.

2. Territori i Sostenibilitat:

Les persones desenvolupem la nostra vida a partir de les relacions que establim, i per això ha estat la política per a les persones el primer eix de la nostra proposta.

Però aquestes relacions les establim en espais i entorns i és per això que hem de viure i pensar aquests espais. El nostre territori es petit però ric i divers. Hem de tenir cura del que tenim i crear nous espais per fer poble. En aquest sentit, cal trobar el suport econòmic i polític necessari per desenvolupar el projecte del Parc de la Bonaigua pels seus múltiples efectes positius: lloc de passeig i trobades, camí segur a les escoles, regeneració i conservació d’un espai natural –la riera- i la millora de l’accés del barri de Can Domènec al centre, és a dir; un projecte que afavoreix la relació humana.

En la consecució d’aquests resultats és imprescindible la participació ciutadana. No es pot imposar cap canvi que no tingui el suport de la gran majoria dels bellaterrencs.

a. Planejament Territorial i Disseny Urbà

L’urbanisme de Bellaterra va ser creat i va créixer durant molt de temps sense considerar les implicacions que la manca de planificació podia comportar. Aquest fet no és singular de Bellaterra, ha succeït a molts pobles del Vallès i cal abordar-lo.

L’entorn de Bellaterra esdevé una mostra de com de privilegiats i privilegiades som els i les veïnes, i cal que tinguem cura d’aquest entorn alhora que l’integrem a Bellaterra.

Les zones comunitàries a Bellaterra són escasses, aquest fet brinda una doble oportunitat; per una banda és més fàcil mantenir les ja existents i per una altra obre la possibilitat de crear-ne de noves. El punt més cèntric de Bellaterra, la plaça del Pi, no pot oferir l’aspecte de deixadesa que ostenta avui. Cal un nou enjardinament i cal millorar la neteja i salubritat de la Font de la Bonaigua.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Potenciarem la Via Verda existent amb una més i millor neteja i una il·luminació per tal de ampliar el seu temps d’ús alhora que augmentar-ne la seguretat.

· Allargarem la via verda actual per tal de que els seus extrems comuniquin amb els límits territorials de l’EMD; potenciant la col·laboració amb altres municipis.

· Diversificarem el Camí Verd amb ramals que comuniquin amb altres zones verdes de Bellaterra i amb la UAB.

· Potenciarem la pràctica esportiva en la via verda i a la zona de la Serra de Galliners, de manera que se’n fomenti el respecte i la recuperació en favor de la ciutadania.

· Netejarem les rieres de Bellaterra, convertir-les en zones verdes usables pel poble alhora que prevenint perills esdevinguts per la orografia del terreny.

· Seguirem treballant, juntament amb les altres forces polítiques i amb la ciutadania per la eliminació del projecte de la interpolar i la vigilància dels interessos particulars sobre el Clot de Can Fatjó.

· Avaluarem la voluntat ciutadana de crear horts públics i promourem la seva existència com a espai de trobada alhora que de manteniment i neteja de les zones verdes boscoses de Bellaterra; assolint un doble benefici, tant el comunitari com el de prevenció d’incendis o de la seva propagació.

· Col·laborarem, i treballarem amb les iniciatives veïnals de cara a la redefinició urbanística de Bellaterra. L’urbanisme ha de ser pensat entre tots i totes i sotmès a control democràtic. Tota proposta que pugui fer-se ha de sotmetre’s a l’interès general sota el paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. Les nostres accions estaran guiades pels següents principis:

o La generalització dels programes de participació ciutadana.

o La fiscalització dels indicadors:

§ Indicadors de creixement econòmic i poblacional que justifiquen el pla.

§ Els recursos hídrics i energètics a què s’ha d’ajustar el planejament.

§ Avaluació de la mobilitat generada.

· Impulsarem projectes estratègics de sostenibilitat i d’actuació integral de Bellaterra a partir de l’actuació pública en allò púbic i de la promoció de l’acció particular i el vincularem a les modificacions que es puguin produir en el pla general urbanístic de Bellaterra.

· Elaborarem un catàleg de patrimoni local, fent una atenció especial al patrimoni arquitectònic, entès des del paisatge i com a paisatge i no des de l’element singular. Una de les característiques de Bellaterra és el projecte inicial de la seva creació, que ha de posar-se en valor.

· Vetllarem per l’embelliment del paisatge urbà –neteja de carrers, rehabilitació de façanes, redacció de la carta de colors i de materials, enjardinaments, etc. Les actuacions de l’EMD deixaran net allò que facin.

· Promourem polítiques d’ordenació del territori que facin possible la creació d’un continu urbà amable que comuniqui amb els municipis veïns. Amb l’allargament de la Via Verda vers sant Cugat, Sant Quirze i Sabadell, la connexió amb Sant Quirze pel Pa dels Estels i amb Cerdanyola i la UAB a través d’aquesta darrera.

· Redactarem mapes de soroll amb l’objecte de prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població. Amb especial atenció a la zona de la BV-1414, la via de FFCC i l’autopista A7 i B-30.

· Treballarem per la inclusió en els pressupostos del estat de partides pressupostaries per pal·liar el soroll a la Autopista A-7 i B-30, al seu pas per Bellaterra.

· Treballarem per la inclusió en els pressupostos de la generalitat de partides pressupostaries per pal·liar el soroll a la via fels FFCC, al seu pas per Bellaterra.

b. Habitatge i Polítiques d’habitatge

Una de les característiques més destacables de Bellaterra és la que li confereix el seu model urbanístic de ciutat jardí, que s’inicià als anys 30 amb les primeres cases, però ha anat condicionant els posteriors desenvolupaments.

Bellaterra presenta una multiplicitat significativa de formes d’habitat: cases adossades, cases aïllades de grans dimensions, cases bioclimàtiques, parcel·les molt grans, petites cases força antigues, i pisos...

Per altra banda, el progressiu envelliment de la població, juntament amb els preus del sòl i la recent crisi econòmica, han fet que força cases hagin quedat buides en els darrers anys o que els i les habitants de Bellaterra en arribar a certa edat hagin de marxar per la dificultat de manteniment que la casa els hi suposa (tant econòmica com en volum de feina) fent difícil sovint la continuïtat de fills o filles.

Una altra situació també molt habitual es la de persones grans que es queden soles i que afronten les dificultats ja esmentades de mantenir la casa soles.

Creiem que totes aquestes realitats han de ser abordades, però sense perdre el caràcter propi de l’urbanisme de Bellaterra i sense que esdevinguin imposicions. Una curosa i pausada revisió i estudi del planejament urbà hauria de permetre plantejar múltiples solucions a la ciutadania sense que cap d’elles hagués d’esdevenir una imposició.

S’ha d’evitar a tota costa les reformes que eren pròpies dels temps que ens van portar a la crisi, on els ajuntaments sovint van ser agents col·laboradors de la mateixa. Els serveis públics han de poder aportar un ventall de possibilitats i solucions tècniques que conjuntades amb la voluntat dels veïns i veïnes ens ajudin a resoldre problemes o situacions sense desvirtuar el caràcter de Bellaterra.

Tant si disposem de la competència d’urbanisme, com si en disposem una part com si tota es manté en les competències municipals, cal que, des de la institució que en sigui responsable, es facilitin totes les accions necessàries i coordinades amb l’EMD per millorar la qualitat de vida dels i les Bellaterrenques.

· Estudiarem, des del punt de vista tècnic i juntament amb els i les veïnes la viabilitat de la divisió d’habitatges, de cara a facilitar la transmissió patrimonial entre generacions i potenciar l’arrelament al territori sense alterar la fisonomia tradicional de Bellaterra.

· Estudiarem, des del punt de vista tècnic i juntament amb els i les veïnes, la viabilitat de la divisió de les parcel·les de cara a facilitar la transmissió patrimonial entre generacions i potenciar l’arrelament al territori sense alterar la fisonomia tradicional de Bellaterra .

· Estudiarem la manera de desafectar zones de cara a una millor urbanització dels espais públics que prioritzin als veïns en la seva mobilitat i en els seus interessos d’habitatge.

· Promocionarem nous models d’habitatge en les noves construccions a Bellaterra, tant en la seva arquitectura (per exemple amb cases bioclimàtiques o d’emissió 0); com en el seu enfoc o plantejament de forma de vida (per exemple projectes de vida en comunitat o coabitatge per gent gran o jovent que vol accedir al seu primer habitatge.

· Estudiarem la promoció d’habitatges compartits per gent gran amb col·laboracions entre iniciativa privada i pública. Creiem que un bon exemple es pot trobar en pisos tutelats com els impulsats a Sant Cugat, Terrassa, Barcelona o altres municipis, on la gent gran manté el seu habitatge independent però alhora conta amb un seguit de serveis que responen a les seves necessitats alhora que es generen espais de companyia i companyerisme entre la nostra gent gran.

· Impulsarem i facilitarem la rehabilitació dels habitatges. Cal preservar i ajudar a preservar l’entorn i una forma és ajudar a mantenir els elements que conformen aquest entorn. En la mesura de les possibilitats, les propietats privades que puguin estar en mal estat rebran ajudes i indicacions per al seu manteniment, de cara a millorar el entorn de manera global però alhora per evitar accidents o millorar la eficiència energètica de les mateixes.

· Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives que promouen l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o la masoveria urbana. Pensem que aquestes iniciatives força innovadores però cada cop més habituals poden esdevenir una bona mesura per ajudar a recuperar espais i cases que envelleixen a Bellaterra i d’aquesta manera contribuir a millorar l’entorn de tots i totes. Alhora, podrien esdevenir una forma per facilitar al jovent el trobar un espai de vida a Bellaterra.

· Establirem acords amb la UAB per tal de facilitar la convivència de joves estudiants amb persones grans, com ja es du a terme en altre localitats amb presència universitària. Aquesta mesura hauria de permetre l’acompanyament de les nostres persones grans sense que hagin de marxar de la seva casa de tota la vida.

c. Mobilitat

La no existència de voreres en alguns trams dels carrers de Bellaterra, per exemple al Camí Antic o a la BV-1414, fa que els desplaçaments a peu esdevinguin especialment perillosos en aquests trams. Tanmateix, la presència constant d’elements com ara pals de telefonia o fanals a les voreres –que són estretes- fan que el vianant baixi a la calçada amb els risc corresponent. Cals doncs construir voreres i eliminar obstacles.

L’excés de trànsit que suporta Bellaterra on uns 13.000 vehicles creuen diàriament la població per la BV-1414, s’origina en el fet de que els usuaris el que fan és trobar una drecera per estalviar-se les retencions de la C-58 o de la B-30. Cal interposar els obstacles necessaris per tal de dissuadir als usuaris de creuar Bellaterra. La ubicació de semàfors en aquestes vies, a banda de ressalts, contribuirien a aquest objectiu. Una adequada programació semafòrica, aconseguiria l’efecte dissuasori en l’hora punta sense crear entrebancs en els desplaçaments dels bellaterrencs la resta del dia.

L’ocupació que molts vehicles de bellaterrencs i de provinents d’altres municipis de les places d’aparcament a la zona de l’estació durant moltes hores seguides, fa que la gent no pugui accedir amb comoditat a la zona comercial de la plaça del Pi. Cal aconseguir que l’aparcament a la plaça sigui de rotació i que els que aparquen per agafar el tren per anar a treballar i, per tant, els que ocupen moltes hores una mateixa plaça d’aparcament, es desplacin a altres zones que convé senyalitzar.

La presència de diverses escoles a Bellaterra fa que la mobilitat de nens i pares no sigui òptima. Per ordenar l’afectació que els usuaris produeixen a Bellaterra i alhora vetllar per la seva seguretat, cal marcar i definir quins són els camins segurs per tal que els nens es puguin desplaçar a l’estació i, alhora dissuadir els usuaris d’arribar a la porta de l’escola amb el cotxe, creant zones de Petó i Adeu que tant d’èxit han tingut en municipis veïns. Tanmateix, la millora de la seguretat, amb enllumenat per exemple, del Camí Verd, faria que més persones es desplacessin a peu des de les escoles i des del barri per anar al centre.

· Estudiarem el tancament de carrers amb seny i sentit, permetent només l’accés als veïns del carrer afectat. Una primera implantació podria ser a determinats carrers propers a les zones escolars. Però també per a zones de veïns on es pugui treballar cap a la prioritat invertida dels carrers en connexió amb zones verdes.

· Implementarem mesures per a reduir i tant el volum com l’impacte dels desplaçaments vinculats als centres escolars.

o Restringirem l’accés de vehicles a les zones escolars, especialment en les hores d’entrada i sortida dels centres.

o Implantarem les àrees de Petó i Adeu, que tant d’èxit han tingut en municipis veïns.

o Instaurarem camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre els recorreguts més utilitzats pels infants per anar al seu centre d’ensenyament.

· Pacificarem la BV-1414 en col·laboració amb la Diputació. Estudiarem totes les opcions, però d’entrada:

o Implementarem solucions semafòriques amb carència diferenciada en funció de l’hora i la velocitat dels vehicles, com ara:

§ A l’accés des de Sabadell per tal de facilitar la incorporació dels i les veïnes de la carretera i dels carrers que hi desemboquen.

§ Abans del pont del ferrocarril des de Sant Cugat, facilitant la incorporació dels i les veïnes de Can Domènech.

o Establirem una zona de Plataforma única a la plaça de la estació i voltants, per tal de reduir la velocitat i prioritzar els i les vianants per sobre dels vehicles.

o Eixamplarem les voreres allà on sigui necessari i possible.

o Establirem ressalts per reduir la velocitat, especialment a les zones de corba, desnivell o peraltat perillosos.

o Il·luminarem i senyalitzarem els passos de zebra.

· Aplicarem mesures de pacificació a Camí Antic i Pin i Soler, independentment de la seva urbanització seguint les idees exposades per la BV-1414.

o És primordial la urbanització correcta d’aquestes dues vies mitjançant voreres. Especialment en el camí antic.

o Cal reduir la velocitat dels vehicles que hi transiten mitjançant l’urbanisme i solucions semafòriques que alhora han de permetre la incorporació còmoda dels i les veïnes.

o Cal limitar la circulació de determinat tipus de vehicles, tant per dimensions com per tonatge.

· Acatarem la sentència sobre les pilones, sigui quin sigui el resultat. Alhora buscarem espais de negociació i pacte per permetre l’ús de la inversió pública en el sentit que es cerca, la pacificació del transit, sense que esdevingui font de problemes. Un funcionament per franges horàries ens sembla una opció de patida interessant.

· Afavorirem la rotació de l’aparcament amb limitació horària.

o Generarem espais espai d’aparcament de llarga durada a la corba de la Bonaigua.

o Generarem una zona blava a la estació en col·laboració amb els comerços de la mateixa.

o Generarem una zona taronja a la estació per estacionament gratuït en franges definides però llargues.

· Promourem les zones verdes en determinats llocs de Bellaterra, però no en la totalitat de la zona de l’estació.

· Promourem els sistemes per compartir el vehicle privat.

c.1) Vehicles a motor

Sense que esdevingui bloquejant, i de manera progressiva, cal reduir la circulació de vehicles a motor (especialment els de motors de combustió) pels carrers de Bellaterra.

Aquestes accions hauran d’anar acompanyades de alternatives al desplaçament dels i les veïnes de Bellaterra mitjançant la posta en funcionament de serveis o l’oferta d’alternatives.

Totes les accions han de ser coordinades pel pla de mobilitat que es promet des dels 2015 des de l’EMD i encara esperem.

A Bellaterra, des de l’EMD:

· Impulsarem la limitació de velocitat a 30 en tota l’àrea de Bellaterra.

· Regularem la mobilitat dels vehicles de transport de mercaderies limitant el seu pas a la BV-1414. I permetent, només els accessos a vehicles de petites dimensions per a l’abastiment de centres escolars o comerços. Per fer-ho arribarem a acords amb la UAB

· Establirem zones d’aparcament a la vorera canviada en diversos trams de carrer per afavorir la reducció de la velocitat. Pin i Soler serà un dels primers.

c.2) Transport públic col·lectiu

Si volem reduir el trànsit dels nostres carrers, hem de poder oferir alternatives públiques i col·lectives als desplaçaments. I Aquestes han de adequar-se a les múltiples necessitats alhora que ser sostenibles des de les institucions públiques responsables. Per tot això:

· Treballarem per l’ampliació i millora del servei de transport públic municipal i intermunicipal.

· Treballarem per reforçar els serveis extraordinaris de transport públic, especialment en horari nocturn, pensant sobretot en les necessitats de la gent jove.

· Garantirem que el transport públic col·lectiu sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

· Fomentarem la intermodalitat –més d’un mitjà de transport per arribar a la destinació.

· Treballarem per la implantació del Bonotaxi per a les persones grans o amb mobilitat reduïda que han d’accedir a centres de salut.

· Establirem el transport col·lectiu a demanda, oferint un servei que primi l’accessibilitat i les necessitats dels i les veïnes per sobre d’un marc horari rígid.

· Treballarem tenaçment amb la UAB, FFCC, l’ajuntament i la Diputació per l‘establiment d’ aparcaments dissuasius a l’estació de ferrocarril.

c.3) Bicicleta i patinet

Cada vegada més, vehicles com la bicicleta i el patinet són presents a la nostra societat, tant en modalitat mecànica com elèctrica. Aquests darrers són especialment interessants Bellaterra, ja que la seva orografia fa que alguns sectors suposin un repte per les pendents en les quals vivim.

Cal promoure i facilitar l’ús d’aquests mitjans de transport tant des de l’exemple de l’administració pública com des de la creació dels espais i infraestructures.

Des de l’EMD de Bellaterra:

· Promourem la bicicleta i el patinet elèctric, molt rellevants en una orografia com la de Bellaterra. Ho farem conjuntament amb la Diputació de Barcelona i els seus plans de promoció de adquisició i ús d’aquests tipus de vehicles.

· Promourem l’ús de la bicicleta al Camí Verd, alhora que la regularem per tal d’evitar que pugin produir-se interferències entre ciclistes, vianants i animals domèstics.

· Crearem una xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris.

· Instal·larem aparcaments de bicicleta i patinet (analògica i elèctrica) en zones estratègiques, especialment a la estació de FFCC.

· Incorporarem i usarem bicicletes i patinets a la flota de vehicles municipals i dels serveis de l’administració.

· Incorporarem la bicicleta en la mobilitat intermodal, facilitant les connexions de vials de bicicletes amb el transport públic i l’aparcament d’aquestes a la zona de l’estació.

· Impulsarem un registre i matriculació de bicicletes i patinets, que ajudarà ala regulació i la protecció d’aquests vehicles.

c.4) Qualitat ambiental urbana

Novament, el marge d’actuació de l’EMD en la transformació o direcció de l’entorn està infraexplotada. Més enllà del marc competencial, hi ha un ampli marge d’actuació per tal de que la qualitat ambiental del nostre entorn millori; i és per això que:

· Impulsarem la creació d’una xarxa de vehicle compartit entre els veïns i veïnes de Bellaterra, cosa que potenciaria les relacions veïnals alhora que reduiria la circulació de cotxes i ampliaria la disponibilitat d’aparcament a al zona de l’estació.

· Avaluarem la contaminació acústica produïda pel trànsit amb la elaboració de mapes de soroll.

· Allà on sigui viable i necessari la reparació del ferm, ho farem amb paviment sonoreductor.

· Utilitzarem vehicles impulsats amb fonts d’energia renovables o tecnologies alternatives.

· Promourem l’ús del vehicle elèctric amb bonificacions en taxes i impostos.

· Promourem l’ús del vehicle elèctric amb beneficis en les zones de pagament de l’aparcament públic.

· Promourem la bicicleta elèctrica, molt rellevant en una orografia com la de Bellaterra. Ho farem conjuntament amb la Diputació de Barcelona.

d. Sostenibilitat

La sostenibilitat HA DE SER un dels pilars bàsics de Bellaterra, HA DE SER un dels eixos d’actuació futura, allò que ens pot promocionar i col·locar a capdavant i legitimar les reclamacions d’independència i/o aportar una posició de poder en processos de negociació.

La autogestió de la sostenibilitat i tot el que la envolta ha de ser cabdal per la nostra sobirania

La sostenibilitat ha de ser treballada sense color polític i a llarg termini. Cal traçar estratègies de desenvolupament local sostenible que vagin més enllà de la durada d’un mandat i més enllà de les qüestions purament econòmiques o ambientals. Aquestes estratègies han d’integrar tots els aspectes econòmics, socials, ambientals i territorials del municipi i marcar el full de ruta cap a l’assoliment d’un model de desenvolupament i de millora de la qualitat de vida perdurables.

d.1) Sostenibilitat – Residus

La recollida porta a porta de residus obliga l’administració a fer una acció encaminada a la plena conscienciació de la ciutadania en el perfeccionament d’aquest sistema. Cal que la població no barregi residus, que els tregui ben separats el dia que toca la seva recollida. Cal que l’administració pugui certificar el correcte reciclatge i cal, sobretot, generar menys residus.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Reclamarem i negociarem la gestió del sistema de recollida i gestió dels residus.

· Gestionarem la potencialitat del porta a porta per obtenir benefici econòmic fruit d’una bona pràctica, amb benefici per l’EMD (des de evitar qualsevol sanció fins a assolir rendiments econòmics).

· Gestionarem la potencialitat del porta a porta per tal que les bones pràctiques siguin premiades de manera individual, millores en taxes per a aquelles unitats que millor ho fan.

· Fixar punts “d’emergència” amb tarja identificadora, potenciant el registre per zona (i per tant l’actuació conjunta) i impedint l’ús de punts de recollida d’altres part de Belllaterra.

· Avaluarem la possibilitat d’instal·lar un punt verd a Bellaterra o d’una deixalleria mòbil.

· Avaluarem la potencialitat de la gestió pública de les restes de poda, tant en el sentit de crear un benefici comunitari com en el sentit de crear un benefici dinerari, o ambdós.

· Impulsarem un dia setmanal de recollida de restes de poda i jardí a Bellaterra.

· Augmentarem el nombre papereres en els espais públics i (re)negociarem un contracte de neteja en relació a aquest augment.

· Promocionarem la eliminació de les bosses de plàstic en el terme de Bellaterra alhora que promocionem la recuperació dels tradicionals cabassos o bosses del pa, etc.

d.2) Sostenibilitat – Energia

La contaminació que genera la creació d’energia, i un constant augment de la demanda de la mateixa, fa que el repte energètic sigui clau. No per al futur, sinó per al present. Les iniciatives endegades per la Unió de Veïns ens resulten molt interessants i estem desitjosos de treballar en la mateixa línia, veïns i administració.

Cal promoure la generació d’energia a nivell privat i la distribució entre veïns en el marc d’una plataforma de cooperació entre una entitat pública i d’altres de privades, amb l’objectiu final d’arribar a zero de despesa i a zero d’emissions.

· En compliment de la normativa europea, els nous edificis públics hauran de ser de consum gairebé zero (nZEB), és a dir, dissenyats amb criteris ambientals –bioclimàtics i de funcionalitat. Promourem modificacions en les instal·lacions municipals per anar incorporant criteris de sostenibilitat.

· Promourem la generació d’energia a nivell privat i la distribució entre veïns i veïnes en una plataforma de cooperació entre entitat pública i privats, amb l’objectiu final de 0 despesa i 0 emissions.

· Treballarem i promourem la substitució dels combustibles fòssils per fonts renovables i locals en compliment dels objectius de la Unió Europea en matèria d’energia.

· Auditarem les despeses energètiques dels pressupostos municipals en matèria de subministraments i elaborarem un pla estratègic de millora i estalvi energètic dels municipis.

· Elaborarem un mapa local de potencial energètic renovable, per conèixer les potencialitats de l’EMD, prioritzant l’aprofitament solar, eòlic, la biomassa i, allà on s’escaigui, de la geotèrmia.

· Elaborarem un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i completarem l’adaptació a la llei de contaminació lumínica.

· Fomentarem amb normativa i subvencions la instal·lació de punts de recàrrega vinculats per a vehicles elèctrics, tant en apartaments públics (especialment a la zona de la estació) com privats.

· Establirem bonificacions en impostos o taxes per als i les propietàries de vehicles elèctrics.

· Fomentarem, mitjançant bonificacions de l’impost d’obres, l’eficiència energètica, així com la incorporació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica.

· Estudiarem i promourem els miniparcs eòlics i/o de captadors solars en terrenys o instal·lacions públiques, promovent especialment la participació ciutadana en la inversió local.

· Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics.

· Estudiarem, juntament amb el consell comarcal l’aprofitament de la biomassa i la viabilitat per a petites centrals de biomassa –per a producció de calor o mixta elèctrica/calor.

· Promourem campanyes locals per a l’eliminació de les bosses de plàstic, a tots els àmbits del municipi. El comerç de Bellaterra ha de poder funcionar sense generar residus plàstics i marcar així una tendència que quedi ja com a identitat del poble.

· Generalitzarem l’ús d’asfalt sonoreductor (en vies com la CV-1414) en la nova pavimentació i la instal·lació de pantalles acústiques –naturals o artificials– en les zones properes a la via de FFCC i la A-7/B-30.

· Treballarem amb la UdV per incorporar tota la feina que aquesta institució ha anat realitzant en aquest sentit.

d.3) Sostenibilitat – Aigua

Són múltiples les possibilitats d’estalvi en aigua, element que, com sabem, és imprescindible per la vida humana i escàs en el conjunt de la Terra. Si fomentéssim l’ús de filtres d’aireig, de cisternes de doble descàrrega, d’ús d’aigües pluvials pel reg, la separació d’aigües grises i negres, etc. La reducció del consum d’aigua es faria notar.

Per tot això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Fomentarem la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre el veïnat –filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega...

· Fomentarem la instal·lació i l’ús de sistemes de reducció del consum d’aigua en els jardins, i l’ús de l’aigua pluvial per al reg.

· Fomentarem la separació de xarxes d’aigües grises i negres en els nous habitatges, així com la doble xarxa de pluvials en les noves promocions urbanístiques.

· Treballarem juntament amb Sabadell i Cerdanyola per la integració del servei municipal d’abastament d’aigua potable en un, superant les diferències actuals.

· Estudiarem la possibilitat d’obtenir un benefici públic (que no necessàriament econòmic) de l’aigua que ens passa, donada la orografia particular de Bellaterra.

d.4) Animals domèstics

Una de les característiques que té Bellaterra és el marc incomparable on es situa, que facilita la tinença d’animals domèstics en les nostres llars. Aquests han de poder viure en les millors condicions però alhora han de poder conviure amb les persones, tant les que tenen animals com les que no.

L’entorn, també afavoreix que puguin créixer colònies d’animals domèstics abandonats i que això acabi generant molèsties al veïns i veïnes.

Des de l’EMD de Bellaterra:

· Promourem les esterilitzacions i la col·locació de xips amb campanyes de preus reduïts.

· Fomentarem la implicació dels veterinaris en la gestió dels animals (informació sobre malalties...) mitjançant l’impuls de convenis de col·laboració amb l’hospital veterinari de la UAB.

· Promourem la tinença responsable, el compliment del calendari de vacunacions i l’ús respectuós de l’espai públic.

· Establirem convenis amb associacions protectores animalistes prioritàriament per a la recollida dels animals abandonats, control de colònies de gats i promoció de les adopcions.

· Establirem un pressupost de mínims destinat a la gestió d’animals abandonats i colònies d’animals, tal com gats, per tal de permetre tant una tasca preventiva com les actuacions puntuals que se’n puguin derivar.

3. Economia:

Si bé l’activitat econòmica no és l’eix definitori de la realitat Bellaterrenca, també és cert que hi ha nombroses empreses amb seu a Bellaterra, tant oferint serveis directament als veïns i veïnes, com treballant des de Bellaterra per a un entorn més global.

Hem de poder afavorir l’activitat econòmica a Bellaterra sense que això canviï la configuració de l’entorn que tant estimem.

L’administració ha de facilitar les iniciatives privades, especialment aquelles que reporten un valor afegit i que retornen al poble en forma de bé comú. A la vegada ha de vigilar, fiscalitzar i sancionar, si cal, aquelles que generen un greuge als i les veïnes.

a. Fiscalitat

L’administració, en tant que responsable de la fiscalitat, ha de usar aquest per promoure canvis en les actuacions dels i les ciutadanes per poder fer un món millor alhora que redistribuir la riquesa de cara al bé comú. I és preferible que aquesta promoció i fiscalitat es faci des de la positivitat, incentivant les bones pràctiques més que sancionant les males.

Alhora, la institució ha de ser clara i transparent amb la gestió que fa del diner públic. Transparència i claredat que ha estat absent en els darrers anys a l’EMD.

Per tot això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Treballarem per aplicar allà on no sigui una competència pròpia, i aplicarem allà on si ho sigui, incentius fiscals a autònoms i empreses de nova creació amb l’objectiu de fomentar la creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic de proximitat a Bellaterra.

· Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un model energètic sostenible.

· Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les emissions contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats.

· Dissenyarem mecanismes que permetin la participació i el debat de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos municipals. Avaluarem la conveniència de l’ús de la plataforma digital existent “Bellaterra Participa” per aquests propòsits.

· Facilitarem la rendició de comptes davant la ciutadania en relació amb l’execució dels pressupostos municipals.

· Treballarem per la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere als pressupostos públics.

b. Treball

El capital humà i la experiència que Bellaterra té condensada en els seus habitants és un patrimoni que pot i cal canalitzar. Alhora, l’administració ha de tenir present com els diners públics poden oferir serveis a la ciutadania alhora que generen un bé afavorint l’ocupació d’aquells i aquelles que troben dificultats per accedir al mercat laboral. Des de l’EMD de Bellaterra:

· Incentivarem la participació d’empreses de l’economia social en el subministrament de serveis públics, com ara les escoles bressol o les escoles o els diferents actes que es puguin organitzar des de l’EMD.

· Promourem l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del municipi.

· Promourem i potenciarem el treball des de Bellaterra per a Bellaterra, afavorint la comunicació i coordinació entre empreses afins i la contractació local.

· Promourem un debat veïnal sobre el desenvolupament empresarial i/o emprenedor a Bellaterra.

· Impulsarem i normalitzarem l’ús de clàusules socials en els concursos i processos d’adjudicació de contractes públics.

· Promourem el voluntariat entre persones sèniors prejubilades i jubilades, amb bagatge professional, per fer tutories a persones emprenedores i recercadores de treball. Bellaterra té un gran capital en els i les seves veïnes. Aquest capital humà, aquest coneixement, pot multiplicar-se si es posa en xarxa i la experiència entra en contacte amb la iniciativa innovadora o jove.

c. Comerç

La tendència, natural per la configuració del nucli, fa que la gent vagi de casa a la feina i a l’inrevés , perdent la possibilitat de contacte i els seus beneficiosos efectes. Cal potenciar la creació de punts on els bellaterrencs es trobin. Només cal pensar com ha incidit favorablement en aquest sentit el petit nucli comercial aixecat al voltant del Condis i de la resta de comerços instal·lats a la plaça del Pi. El comerç fa poble. Des de l’EMD de Bellaterra:

· Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat de Bellaterra.

· Col·laborarem amb l’associació de comerciants a Bellaterra (ABC).

· Estudiarem la conveniència de la creació d’un consell de comerç i oci tot buscant espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants de Bellaterra per generar accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, etc.).

· Impulsarem un pla de treball per fer de Bellaterra una zona lliure de bosses de plàstic.

· Implantarem una senyalística ordenada i categoritzada en el territori de Bellaterra que serveixi per potenciar els comerços i servis locals alhora que “netegi” el desgavell actual.

· Estimularem el comerç local i de proximitat a la ciutat.

· Estimularem el comerç mutu entre botiguers.

· Augmentarem, sempre que sigui possible i de manera ètica, l’impacte de la despesa municipal en l’activitat econòmica local.

d. Turisme.

El turisme pot ser un eix molt atractiu per Bellaterra per la seva ubicació privilegiada i la seva bona comunicació, però no pot ser mai un destorb per als veïns i veïnes. L’administració no pot tancar els ulls a les realitats ja presents a Bellaterra ni obviar els potencials beneficis de la gestió del turisme a Bellaterra. Per això:

· Regularem les activitats turístiques en curs a Bellaterra, prioritzant els benestar dels i les veïnes.

· Avaluarem les possibles accions de promoció turística que poden suposar un perjudici/benefici pel poble; ho farem conjuntament amb els i les veïnes i actuarem en base a això.

· Elaborarem un projecte turístic responsable i diferenciat per a Bellaterra a partir de les potencialitats naturals, culturals i patrimonials que ofereix Bellaterra. Ho farem en base a les propostes de turisme sostenible definit per l’Organització Mundial del Turisme.

· Vetllarem perquè tots els allotjaments turístics estiguin donats d’alta com a tals, per garantir tant la qualitat del servei com la reputació de Bellaterra. Donarem resposta a la problemàtica dels habitatges d’ús turístic i garantirem la convivència d’aquestes activitats amb els veïns i les veïnes de Bellaterra.

4. Funcionament de la Administració Local:

No és cabdal pertànyer a un ajuntament o a un altre. El que realment és important és assegurar les regles de joc i la manera de fer-ho no pot ser una altra que l’acord i el diàleg. En aquest sentit, el compromís d’ERC per dotar a Bellaterra d’un conveni com el de Valldoreix ens il·lusiona.

Tanmateix, cal un equip gestor de l’EMD plenament responsable, que no cerqui la confrontació amb l’ajuntament com a raó de ser, que sigui capaç de gestionar un pressupost molt més gran que l’actual amb solvència, eficàcia i eficiència. D’altra manera; per a què el volem el millor conveni?

L’obtenció de l’acord pel millor conveni ha de ser una eina d’integració dels bellaterrencs i bellaterrenques, tinguin la preferència política que tinguin i mai l’EMD ha de desenvolupar accions tendents a l’exclusió de ningú.

e. Finances Municipals i marc normatiu

En relació amb la transparència, que desenvoluparem en breu, però també amb la voluntat de poder establir noves formes de fer política, la transparència i l’empoderament dels i les veïnes en la gestió de els finances és fonamental per assolir una política i una gestió més propera a la ciutadania.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Destinarem una part del pressupost a un funcionament participatiu amb els i les veïnes de Bellaterra.

· Institucionalitzarem la auditoria pública i farem públics els resultats per períodes de 4 anys però que no coincideixin amb períodes de mandats sencers, per tal de que esdevinguin una eina de millora i no una eina d’enfrontament polític.

f. Organització

La opacitat i la arbitrarietat que ha estat present en els darrers anys a l’EMD ha pervertit la mateixa institució, fent que les majories s’hagin imposat amb la legitimitat de la majoria però transgredint principis bàsics de bon govern o realitzant accions en base a interessos particulars. I això no és acceptable des de la institució pública.

Per això, aquest es un punt molt important per a poder fer una millor institució i oferir un millor servei als i les bellaterrenques. Des de l’EMD:

· Promourem un “cartipàs” real i responsable, on no existeixin càrrec buits de contingut o responsabilitat. Cal poder exercir les funcions amb responsabilitat i en base a la mateixa respondre per una mala gestió.

· Burocratitzarem les gestions de l’EMD, no en el sentit de dificultar-les, sinó en el sentit de garantir el compliment de les mateixes mitjançant el pertinent comprovant de la gestió.

· Celebrarem plens bimensuals, per donar la oportunitat a la oposició de fer la seva feina, i limitarem l’ús de plens extraordinaris.

· Limitarem el cobrament per assistència a plens a 6. El 7é ple i els consecutius es cobraran amb un rebaixa del 50%, per tal d’impedir que aquesta sigui una manera del govern de finançar als seus propis membres.

· Revisarem les assistències i el cobrament d’òrgans diferents de la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD.

· Crearem els consells locals de comerç, de joventut i d’esports per tal de donar impuls a aquestes responsabilitats amb la participació ciutadana.

· Farem auditories de serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament en la prestació dels serveis, el compliment de les condicions contractuals vigents i el marge per introduir eines addicionals de controls sobre els concessionaris.

· Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica i econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa és la forma òptima per a la prestació d’aquell servei a Bellaterra.

g. Relacions institucionals

Es més que evident que les relacions institucionals que ha generat l’EMD en els darrers anys no són ni positives ni, pràcticament, relacions.

La interlocució mitjançant eines jurídiques o legals ha de ser usada quan cal, però de manera correcta, transparent i amb seny; i només quan la política i la negociació han estat del tot esgotades.

Cal crear una nova cultura de relació institucional, amb la fermesa de defensar els interessos de Bellaterra. I cal que aquesta relació sigui amb la unitat de les forces polítiques per a objectius comuns, com ha estat en moltes ocasions.

· Definirem de manera clara el marc competencial entre l’EMD Bellaterra i l’Ajuntament.

· Definirem un marc de relació constant amb una comissió bilateral de seguiment del conveni en condicions d’igualtat entre les institucions.

· Encetarem un apolítica de col·laboració i finalitzarem la de l’enfrontament, sense renunciar als drets i a la defensa dels mateixos.

· Participarem a les Comissions Informatives del municipi.

· Participarem a la Junta de Seguretat local del municipi.

· No limitarem les accions derivades del marc competencial al marc municipal. Si bé és cert que aquest és el lloc on es poden desenvolupar les accions, aquestes poden i deuen ser coordinades amb altres municipis, no tant via entitats supramunicipals, que també, sinó en veure com les sinergies dels diferents municipis veïns (Sant Quirze, Sabadell i Sant Cugat) poden beneficiar Bellaterra.

· Treballarem per la integració de tots els partits polítics a la Taula Cívica de Bellaterra com a espai transversal de trobada i col·laboració entre la ciutadania, les entitats i les forces polítiques per poder treballar de manera transversal i pensar el futur de Bellaterra.

h. Participació

Una major participació ciutadana ha de ser un dels objectius clars de qualsevol que vulgui fer una política de les persones per a les persones.

La dinàmica que ha imperat en el nostre país durant anys, fa que incrementar la participació ciutadana sigui un repte per sí mateix; però també un repte perquè cal que construïm, entre tots i totes, la cultura participativa necessària perquè així sigui.

Una administració que vulgui que la ciutadania s’impliqui en la gestió de la res-pública (la cosa pública en el seu origen etimològic) ha de crear els espais perquè la informació arribi a la ciutadania, perquè aquesta la pugui valorar i meditar i fer propostes o prendre decisions responsables.

És molt fàcil omplir-se la boca de paraules com participació, però molt difícil assolir-la. És un procés llarg que ha de ser progressiu.

Per això:

· Crearem la figura del “defensor del poble”, triat per votació popular i per períodes que no coincideixin amb els ritmes electorals (bé dos o bé 6 anys) per mediar entre els veïns i les veïnes i el govern i la junta de veïns i veïnes.

· Impulsarem els consells locals com espais de participació ciutadana, sense negar o esquivar les responsabilitats de govern.

· Promourem la participació ciutadana en la gestió d’una part dels pressupostos.

· Usarem les noves tecnologies com a mitjà de comunicació i participació directa entre la ciutadania i el govern.

· Promocionarem i usarem la plataforma digital participativa de Bellaterra, per tal d’amortitzar la despesa ja generada i promocionar la participació.

· Aprofitarem la llei de consultes ciutadanes no referendàries com a metodologia de presa de decisions en aquelles qüestions de caràcter general.

· Canviarem la dinàmica de subvencions a les entitats. Cap a un model en el qual els contractes programa o els convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació; i no la facturació per serveis prestats com ha estat fins ara.

· Elaborarem de manera participativa i consensuada dels criteris i barems de les subvencions i la rendició de comptes.

i. Seguretat Pública

La seguretat pública ha de millorar en dos eixos de forma paral·lela: reduir els delictes i els fets que causen inseguretat, i millorar la percepció de seguretat que té la gent. Si bé les competències de Seguretat Pública ni són ni poden ser de l’EMD Bellaterra, aquesta pot treballar per exigir com a institució als responsables; col·laborar amb els i les responsables i emprendre mesures i accions en ambdós eixos.

Pel que fa a la reducció de la delinqüència, cal dotar els cossos professionals de Policia Local i Mossos d'Esquadra del suport polític i les eines adequades per tal que puguin desenvolupar la seva feina.

La cara visible de la seguretat pública són les plantilles policials, tant de mossos d’esquadra com de la policia local. Ambdues plantilles estan infradotades en el terme municipal de Cerdanyola, i aquest és un dels primers aspectes a treballar.

La sensació de seguretat és imprescindible per viure a la nostra societat, és un dret, i correspon a les administracions vetllar perquè la gent visqui sense pors infundades. La presència policial, l'atenció ràpida quan és requerida, la transparència en la informació i les solucions aportades, la proximitat dels agents amb el veïnat i els comerciants... Hi ha molts elements que cal tenir en compte des de les institucions per tal de donar un entorn de seguretat a Bellaterra.

La Junta local de Seguretat és l'òrgan on tots els cossos policials es coordinen sota la direcció de l'alcaldessa o l'alcalde. Cal que es presideixi amb rigor, proposar polítiques de seguretat fermes que garanteixin els drets de tots i totes, i exigir rendiment de comptes respecte els objectius acordats.

· Exigirem a l’ajuntament, la convocatòria urgent d’un mínim de 4 places d'agent de policia local per a agents d'altres cossos que es vulguin incorporar a la Policia Local de Cerdanyola.

· Col·laborarem amb l’Ajuntament de Cerdanyola per tal de sumar esforços com a institucions per reclamar una millora de les dotacions de Mossos d’Esquadra a l'Àrea Bàsica Policial de Cerdanyola.

· Exigirem al Departament d'Interior, que no faltin agents a les plantilles de l'Àrea Bàsica Policial de Cerdanyola ja que no són competència municipal.

· Exigirem i col·laborarem amb l’Ajuntament, per la convocatòria cada any de concurs oposició de 4 places d'agent fins a completar la plantilla i que aquesta pugui garantir una presència constant a Bellaterra.

· Sol·licitarem, en mesura de la disponibilitat de recursos, la major i més efectiva presencia d’agents de seguretat en el territori.

· Elaborarem un pla de xoc de manteniment de l'enllumenat públic i calendaritzarem les inversions en renovació de l'enllumenat amb criteris de seguretat.

o Potenciarem la instal·lació d’enllumenat reactiu per millorar el servei als veïns i detectar la presència de gent en horaris nocturns, a més d’estalviar energia i reduir la contaminació lumínica.

· Realitzarem i col·laborarem amb l’Ajuntament per tal que s’executin les inversions amb criteris de seguretat pública.

· Arribarem a una solució sobre els sistemes de videovigilància de Bellaterra, perquè puguin esdevenir sistemes de prevenció o intervenció immediata, i no de dissuasió o d’actuació ad hoc, com ara.

o Elaborarem tots els estudis justificatius necessaris per avalar la sol·licitud de la implementació de la videovigilància a Bellaterra.

· Estudiarem les innovacions tecnològiques que es puguin posar a disposició de la policia com ara les càmeres de control amb reconeixement de matrícules, les apps de seguretat o els drons de vigilància per a zones periurbanes.

· Exigirem a l’ajuntament, la participació de l’EMD a la Junta de Seguretat Local.

· Exigirem a la Junta de Seguretat Local i als seus responsables, dades estadístiques desglossades per Bellaterra.

· Exigirem a la Junta de Seguretat Local, un pla de seguretat específic per a Bellaterra amb seguiment trimestral i avaluació anual.

· Promourem i desenvoluparem una xarxa de camins escolars segurs.

· Desenvoluparem accions que millorin la mobilitat reduint la càrrega de vehicles alhora que potencien la seguretat dels i les vianants.

· Determinarem en el pla de mobilitat de Bellaterra un apartat específic pels accessos a les vies rurals/boscoses i en restringirem l’accés amb criteris de seguretat i mediambientals.

· Emprendrem accions per tal de tenir una presencia de responsables de l’administració als carrers de Bellaterra amb l’objectiu que aquesta sigui 2x7x24 (dos agents, 7 dies i 24 hores). Aquesta presència pot produir-se de diverses maneres, ja sigui via agents cívics o inspectors públics.

· Emprendrem accions per a optimitzar les possibilitats que la segon activitat dels cossos policials de l’ajuntament puguin revertir en una millora de la seguretat de Bellaterra, ja sigui amb la seva presencia sobre el terreny, amb la creació de plans de seguretat o amb la validació de les accions que puguin fer altres responsables de l’administració.

· Generarem plans de seguretat locals amb el coneixement que aporta la proximitat que l’EMD té sobre el terreny de Bellaterra, especialment per a incendis.

· Desbrossarem i baixarem la càrrega combustible periòdicament a les franges de seguretat perimetrals.

· Promourem espais físics de convivència, de coneixença i intercanvi d’informació veïnals, més enllà de les xarxes socials (xerrades temàtiques, jornades de treball comunitari, passejades periòdiques, comissions de seguiment de diversos temes...).

· Exigirem la neteja i desbrossament de les parcel·les privades, quan els titulars no se’n facin responsables imposarem les sancions coercitives previstes per acabar, si cal, executant-la subsidiàriament.

· Col·laborarem amb l’Ajuntament i la Diputació per l’actualització del pla de seguretat viària i programar-ne la seva execució.

· Promourem als òrgans supramunicipals, des de L’associació de EMD’s de Catalunya, la redacció de la nova llei de policia de Catalunya. En el cas que ens ateny, aquesta nova proposta hauria de permetre superar la contradicció que genera l’actual en no considerar la existència d’ens com les EMD’s en municipis que ja tenen creada la seva policia local.

· Promourem la implicació i el treball conjunt de la policia local amb la resta de serveis gestionats des de l’EMD.

· Col·laborarem amb l’Ajuntament, per estudiar la possibilitat de crear places de policia en segona activitat amb destí a edificis com el Centre Cívic de Bellaterra per tal d’oferir punts fixes d’atenció descentralitzats amb personal conegut per a la interlocució amb la policia.

· Col·laborarem amb l’Ajuntament, mentre no hi hagi disponibilitat suficient d’efectius policials, per dotar d’agents cívics fixos a Bellaterra per complir aquesta funció de proximitat amb el veïnat.

· Vetllarem perquè Bellaterra sigui un punt fixe de l’ordre del dia del “Brieffing” de la policia Local.

j. Governança

Governar no és només el fet de tenir una responsabilitat. Governar és fer efectiva aquesta responsabilitat. I la forma en que es governa és significativa de la manera en que es concep el servei públic. I aquesta “filosofia” o “estil” de govern és fa més evident encara quan s’ostenta una majoria, com hem viscut a l’EMD en els darrers anys.

Per això, sigui quina sigui la configuració política de l’EMD de Bellaterra:

· Promourem un acord entre les forces polítiques per limitar les mandats a dos períodes.

· Instaurarem les comissions informatives a l’EMD per garantir l’accés de la oposició a la informació.

· Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de l’administració municipal i la seva actuació pública perquè pugui ser coneguda per la ciutadania. Ho farem de manera accessible i comprensible.

· De manera específica, farem un esment especial en la transparència pel que fa a tota aquella informació relativa a:

o Càrrecs electes i òrgans de govern

o L’organització interna i el personal municipal

o Planificació i l’actuació municipal

o Informació econòmica i financera

k. Transparència.

Tota opacitat de l’administració va, de manera directa, contra la qualitat democràtica de la mateixa. Els veïns de Bellaterra tenim dret a que se’ns tracti com a ciutadans, és a dir, entre altres coses, a que puguem jutjar per nosaltres mateixos l’acció de govern dels nostres representants i, per això, és imprescindible l’accés a la informació.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Actualitzarem, i nodrirem de dades el portal de transparència, donant compliment a la llei que fa ja dos anys que no s’està complint.

· Informarem anualment de les actuacions i les àrees de responsabilitat amb la elaboració de memòries que seran penjades a la web de l’EMD i que oferiran accés a dades per part dels veïns i veïnes.

· Instaurarem comissions informatives per garantir la feina de la oposició.

· Retransmetrem en directe les juntes de veïns i veïnes.

· Desplaçarem l’espai d’audiència pública o plenillo a abans del ple, per tal de facilitar tant la participació com l’assistència al ple.

· Farem públics els resultat de les auditories econòmiques i de tots els treballs o estudis tècnics que esdevinguin accions materialitzades.

· Promourem la interacció amb els ciutadans utilitzant les TIC. Impulsarem els tràmits administratius i mecanismes electrònics per promoure la participació i l’interès de tothom en els afers públics, així com l’accés a la informació relativa a l’activitat de l’EMD.

l. Els mitjans de comunicació públics.

Els mitjans de comunicació locals, de titularitat municipal o privats, han de tenir un paper preeminent en el nou país i fer possible el bon funcionament de la comunicació social i del sistema democràtic. Per això, cal potenciar-ne la qualitat i els continguts, fixant-nos en els models de referència europeus i mundials. En l’era de la postveritat (allò que abans en dèiem mentida), els mitjans de comunicació públics, de manera especial, han de tenir un paper rellevant per garantir la veracitat de la informació i el pluralisme ideològic. Mai un mitjà públic ha d’estar per prestar un servei partidista.

Per això, des de l’EMD de Bellaterra:

· Elaborarem un pla de comunicació de l’entitat que serà públic.

· Garantirem la independència dels mitjans públics, sense control polític del govern.

· Crearem un consell local de comunicació, amb la participació de persones representatives i de prestigi reconegut, que gestionin els mitjans de comunicació públics amb vocació de servei a la comunitat i d’acord amb el decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública.

· Garantirem l’accés i l’equilibri en la seva representació a totes les forces polítiques presents a la Junta de Veïns i Veïnes.

· Perioditzarem de manera fixa les publicacions de la institució. No les adaptarem als interessos del govern.

· Ampliarem els espais d’expressió per als grups de la oposició.

· Potenciarem el butlletí municipal electrònic com a eina d’informació a la ciutadania, perquè sigui un referent informatiu de la comunitat.

· Potenciarem les retransmissions en directe de diferents esdeveniments del municipi, aprofitant les facilitats de les noves tecnologies i de les xarxes socials.