Відкритий урок

"Рід іменників.

Віднесення іменника до одного з родів"

28 листопада в рамках "АТЕСТАЦІЯ" в класі був проведений відкритий урок з української мови

Специфіка уроку полягає в нетрадиційному його проведенні. Тип уроку: інформаційно – ігровий (урок формування практичних умінь і навичок). Однотипність уроку знижує учнівську активність, притупляє увагу. Нестандартна форма уроку також передбачає групове навчання, що сприяє реалізації комплексних його цілей, засвоєнню бази знань; формує навички самоконтролю, вміння висловлювати особисту думку і враховувати думки інших, почуття обов’язку і відповідальності за результати навчання. Учень на таких уроках не лише сприймає певну суму знань, а бере активну участь у їх засвоєнні, опановує способи самостійного їх поповнення і розширення. Для проведення уроку був вибраний один із методів мислення – «метод шести капелюхів». Метод шести капелюхів («Шість капелюхів Єдварда де Боно») - це простий і практичний спосіб розділення процесу мислення на шість різних режимів, кожен з яких представлений метафоричним капелюхом певного кольору. Ми можемо навчитися оперувати різними аспектами нашого мислення по черзі. Потім зібрати ці аспекти разом і отримати «повноколірне мислення». Переваги методу, оголошені Едвардом де Боно під час перебування під жовтим капелюхом: Зазвичай розумова праця уявється нудною та абстрактною. "Шість капелюхів" дозволяє зробити її яскравим і захоплюючим засобом управління своїм мисленням. Кольорові капелюхи - це метафора, яка добре запам'ятовується, яку легко застосовувати. Нестандартний урок є одним із останніх етапів навчального циклу, так би мовити верхівкою айсберга, оскільки основна навчальна діяльність відбувається на стадії підготовки до нього.

Психологічний настрій учнів, вправа "Коло"

вправа «Очікування»

Перевірка д/з, вправа "Спіймай м*яч"

завдання «Прислів*я»

«Поплескаємо – потупцюємо» (так - ні). Ця гра - відмінна розминка і хороший спосіб зняти напругу в класі.

Учні показали вміння та навички щодо визначення роду в іменниках, а також правильно відносити іменники до одного з родів. На уроці вдало організовано роботу з формування основних мовно – мовленнєвих умінь і навичок. Належна увага надавалась розвиткові мовленнєвої діяльності учнів (читанню, говорінню, письму), а також збагаченню словникового запасу. Удосконалювався граматичний лад мовлення, проводилася робота над правильним інтонуванням і дотриманням орфоепічних норм. Зверталась увага на дотримання мовного режиму. Доцільно використано наочність і технічні засоби навчання, які знаходяться в кабінеті.

Вправа "Кубування"

Вправа «Чарівний колосок»

Вправа "Асоціативний кущ"

Вправа "Мовні обрахунки"

На уроці домінували індивідуальні, групові форми навчання. Школярам була надана можливість порівняти й оцінити різні підходи до того, що вивчалося на уроці. Учні працювали творчо і тому досягли певних результатів. Школярі оволоділи такими способами особистісного розвитку: умінням спілкування, співпраці і взаємодопомоги, самодисципліни, визначення завдання та його виховання, рефлексії тощо. Настрій учнів на уроці був піднесений. Щільність уроку досить висока. Перевантаження учнів не відчувалось. Діти достатньо були завантажені роботою і в результаті отримали радісне відчуття успіху. На уроці виявлялися взаєморозуміння, доброзичливість, взаємопідтримка учнів між собою та вчителя й учнів. Приділялась особлива увага здоров*ю учнів, були використані: гімнастика для очей, пальчикова гімнастика, руханка

Гра "Знайди потрібне слово"

Руханка

Робота зі словниками

Розмова про видатного педагога В. Сухомлинського

Діти почувалися співавторами уроку, були активними й відповідальними, використовували можливість робити вибір і відстоювати власну позицію, складали власну оцінку виучуваним фактам і подіям, здійснювали пошукову діяльність, висловлювали повагу до чужих поглядів, виявляли взаєморозуміння й взаємопідтримку.
Об’єктивно і відповідно до норм оцінені знання й мовно – мовленнєві вміння учнів. Правильно здійснювався на уроці інструктаж щодо виконання домашнього завдання (диференційоване).

Урок сприяв здійсненню в процесі оволодіння знаннями саморозвитку, самоосвіти, самовираженню кожного учня, розвиткові його мислення, емоційної сфери, збагаченню особистого досвіду.

Атмосфера уроку сприяла школярам повністю показати свої знання, вміння і навички при вивченні теми «Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів».