მონაწილეები

ორგანიზაციები

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
საქართველოს უნივერსიტეტი
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
ფინანსთა სამინისტროსაქართველოს შემოსავლების სამსახური
ეკონომიკის სამინისტროინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
იუსტიციის სამინისტროსაჯარო რეესტრი ეროვნულისააგენტო
ეკონომიკის სამინისტრო -ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი
საქართველოს განახლებადი ენერგიის დეველოპერთა ასოციაცია


საქართველოს ICT კლასტერი
საქართველოს ბლოკჩეინ ასოციაცია
ჰორაიზენის ბლოკჩეინისა და საიდჩეინების პლატფორმა