Σύμβουλοι

Εμπορικοί Αντιπρόσωποι

ΗΛΥΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ, 19500 ΛΑΥΡΙΟ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

Α.ΦΜ.: 801911618 - ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 165648401000

Μετοχικό κεφάλαιο: 2.000,00 ευρώ

Διαχειριστής / Μέτοχος: Ανδρέας Χατζηαντωνίου

Τηλ.: 6937006262

Email: ilysis@ilysis.gr

Web: www.ilysis.gr