สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ร่วมกับคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เปิดลงทะเบียนอบรมและทดสอบ TOEIC หลักสูตร 30 ชั่วโมง

สำหรับโครงการครูคืนถิ่นและผู้สนใจทั่วไป

เปิดรับสมัครพร้อมชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 มิถุนายน 2560

รุ่นที่ 1 : สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/zy3iOofETO8Lhl033

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2560 (เสาร์ - อาทิตย์)


รุ่นที่ 2 : สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/7kFizTEJCytYhlvM2

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560 (เสาร์ - อาทิตย์)


รุ่นที่ 3 : สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/EQHjvAuF63IwjXZ22

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 (เสาร์ - อาทิตย์)

*หมายเหตุ

- การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่ละรุ่น รับจำนวน 30 เท่านั้น

- ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินที่สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ในวันเวลาราชการ) 5 - 23 มิถุนายน 2560 โทร. 0 5377 6031

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เว็บไซต์ : http://www.lcrru.crru.ac.th