Інформатика і КТ

Дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка» є нормативною дисципліною за циклом професійних дисциплін.

Метою впровадження дистанційного курсу є набуття студентами знань щодо процесів перетворення, передавання та використання інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій і розвитку сучасного суспільства, вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання комп'ютерів