Instytut Konstrukcji Budowlanych

Politechniki Poznańskiej

ZAPOWIEDŹ - Otwarte seminarium naukowe

W dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali 139 budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy ul. Piotrowo 5 odbędzie się otwarte seminarium naukowe, na którym Prof. Paweł Łukowski z Politechniki Warszawskiej przedstawi referat pt: "Budowlane kompozyty polimerowo-cementowe".

 • Instytut Konstrukcji Budowlanych jest jednym z trzech instytutów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Jest jednostką naukowo-dydaktyczną zatrudniającą około 90 osób.
 • Pracownicy Instytutu prowadzą wykłady, ćwiczenia, zajęcia projektowe, laboratoryjne i seminaria na wszystkich kierunkach studiów objętych programem nauczania na Wydziale oraz prowadzą dyplomy (inżynierskie i magisterskie) w dwóch specjalnościach: konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz technologia i organizacja budownictwa zarówno na studiach dziennych jak i na studiach niestacjonarnych (I i II stopnia). Istotnym elementem działalności dydaktycznej pracowników Instytutu jest również prowadzenie zajęć na studiach III stopnia, w tym promotorstwo rozpraw doktorskich.
 • Oferta studiów obejmuje również przedmioty obieralne, umożliwiające studentom pogłębienie wiedzy w zakresie:
     • wymiarowania konstrukcji według Eurokodów,
     • metod optymalizacji konstrukcji,
     • zaawansowanych metod analizy numerycznej konstrukcji,
     • metody elementów skończonych,
     • nowoczesnych konstrukcji drewnianych, metalowych i żelbetowych,
     • modernizacji obiektów zabytkowych,
     • realizacji procesów inwestycyjnych,
     • oraz zarządzania i marketingu w budownictwie.
 • Instytut jest jednostką naukowo-badawczą prowadzącą badania naukowe w ramach zadań statutowych. Efektem działalności naukowej jest uzyskiwanie stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora.
 • Instytut świadczy usługi w zakresie badań i atestacji materiałów i elementów budowlanych, ekspertyz o stanie technicznym budynków i budowli, doradztwa technicznego w sprawach technologii, materiałów, rozliczeń, doradztwa menedżerskiego, kosztorysowania i wyceny nieruchomości, projektowania budownictwa ogólnego, rolniczego, przemysłowego oraz optymalizacji konstrukcji, zastosowania metod numerycznych i technik komputerowych.
 • Instytut prowadzi również studia podyplomowe oraz organizuje kursy i szkolenia zawodowe, komputerowe a także szkolenia na aktualne tematy według zgłaszanego zapotrzebowania.