Eğitimler

ATPL (A) Frozen

PPL

NR

PIC

ATPL TEORY (650 saat online ve yerinde eğitim)

IR

CPL

ME

ATPL (A) Frozen (Havayolu Pilotu Lisansı)

PPL (A) eğitiminden başlanır

ATPL (A) aşamasında bütün teorik ve uçuş eğitimlerinin verilmesidir.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ATPL (A)Lisansına sahip olurlar.

Ticari uçaklarda 2. kaptan olma lisansıdır.

Şartlar:

 • minumum 18 yaşında olmak
 • orta seviye kadar ingilizce seviyesi (bu eğitimi alırken takviye ingilizce dersi alabilirsiniz)
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • Adli sicil ve arşiv kayıdı yoktur ibareli (resmi kuruma verilmek üzere açıklamalı) sabıka kaydı olmadığına dair yazı (E-devletten alınabilir)

SAĞLIK ŞARTLARI:

SHGM tarafından 1. sınıf sağlık raporu almak (yetkilendirilmiş olan hastanelerden alınmış)

http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-isletmeleri/89-yetkili-hastanelerAdaylar sırasıyla; PPL, ATPL Teori, NR, PIC, IR, CPL ve ME eğitimlerini alırlar.1. Modüller PPL (A) (Ticari Olmayan, Hususi Pilot Lisansı)

1.1 Teorik Eğitimi

 • Eğitim İngilizce ve Türkçe'dir.
 • Günde 6 saat üzerinden, toplamda en az 123 saattir.
 • Eğitim gündüz grubu eğitimi programında günde 6 saat haftada 30 saattir. Toplam eğitim 6 haftadır (09.00-16.00 saatleri arası)
 • Eğitim akşam grubu eğitimi günde 4 saat haftada 20 saattir. toplam eğitim 6 haftadır. (18.00-22.00 saatleri arası )
 • Teorik eğitimlerden alınan dersler aşağıdaki gibidir. Ders Geçme notu 75’ tir.(tam puanı 100 olan sınavdan)

Ticari olmayan uçuşlarda pilot olabilirsiniz.

PPL (A) TEORİK EĞİTİM DERSLERİ

 • Uçuş Performansı
 • İnsan Performansı ve Limitleri
 • Haberleşme
 • Meteoroloji
 • Hava Hukuku
 • Seyrüsefer
 • Uçak Genel Bilgisi
 • İşletme Prosedürleri
 • Uçuş Prensipleri

PPL (A) Teorik Eğitimlerinin sınav süreci

 • Yer dersi eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayı SHGM tarafından yapılan 120 soruluk teorik bilgi sınavına tabi tutulur.
 • 120 soruluk Türkçe veya isteğe bağlı olarak İngilizce yazılı sınavdan 75 ve üstü puan alan öğrenci, uçuş yetenek testine girmeye hak kazanır.

1.2 PPL (A) Uçuş Eğitimi

 • Teorik eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayına toplam 45:00 saat uçuş eğitimi planlanır.
 • Uçuş eğitiminin 05:00 saati ise simülatörde, 40:00 saati uçakta verilmektedir.
 • Uçuş eğitiminin 13 saati yalnız (PIC) olarak, 32 saati ise öğretmenle çift kumanda uçuş (Dual) olarak yapılır.
 • Uçuş eğitimi ortalma 45 gün uçuş günü sürmektedir. Olumsuz hava şartları ve/veya mücbir olaylar (darbe, siyasi hareketler, deprem, sel vb) haricinde.

PPL (A) Uçuş Yetenek Testi Detayları

 • SGHM tarafından yapılan sınavdan başarılı olan öğrenci pilot adayı, 01.30 dakikalık kontrol uçuşu testine girer.
 • Kontol uçuşu testini başarı ile geçen öğrenci pilot PPL (A) lisansını almaya hak kazanır.


2. Modüler: ATPL (A) Teorik Eğitim

** Eğitim İçeriği: %50 uzaktan eğitim, %40 online Eğitim, %10 yer dersi (Sınıf eğitimi)

Kursun Amacı

Bu kursun amacı Ticari Pilot Lisansı ( ATPL (A) )

Bu kursun amacı; adayların ATPL(A) düzeyinde teorik bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır.

 • Havayolu Nakliye Pilotu Eğitiminin teorik derslerini uzaktan almaya imkân tanıyan bir kurstur. Diğer şartlar aynı olmak kaydıyla 14 ana ders ve 100’den fazla alt konudan oluşan teorik eğitimi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi modüler halde %90’ı aşmamak kaydıyla uzaktan sanal sınıfta verilen derslere bağlanarak alır.
 • 660 saat olan toplam ders saatinin %48‘ i uzaktan eğitim şeklinde bilgisayarlara yüklenerek kullanılan yardımcı bir program vasıtasıyla alınır.
 • Kalan %52’lik yerinde eğitim için de toplam eğitim süresinin %40’ını geçmemek kaydıyla sanal sınıf olarak adlandırdığımız ve öğrenci ile öğretmenlerin interaktif olarak anlık bağlantısının bulunduğu özel bir uygulama yardımıyla bilgisayar üzerinden eğitim verilir.
 • Öğrenciler isterlerse sınıf dışı eğitimlerin maksimum %90’a ulaşabileceği bu sistemde dersleri okulumuzda sınıf ortamında ayrıca da katılarak takip edip bu süreyi %60’lara kadar düşürebilirler. Ancak uzaktan eğitim süresi sınıf dışı için %50’nin altına inemez ve %90’ın üzerine çıkamaz.
 • Eğitim süresince, toplamda 15 gün sınıf içi yerinde eğitime devam zorunluluğu vardır.
 • Her bölüm tamamlandığında, kursiyer ilgili bölüm derslerinden SHGM tarafından yapılan sınavlara girmeye hak kazanır.

1.Modül: İlk modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir. Distance learning tanıtımı ve derslerin Ipad’e yüklenmesi sonrasında 38 gün uzaktan eğitim ve 28 gün sanal sınıf başlar. Operasyonel sebeplerle uzaktan eğitim, sanal sınıf ve yerinde eğitim kısımlarının sıraları her modül içinde ayrı ayrı değiştirilebilir.

2.Modül: Sonraki modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir ve daha sonra 38 gün uzaktan eğitim ve 30 gün sanal sınıf başlar. Modül tamamlandıktan sonra öğrenci tamamlanan derslerin sınavlarına girebilir.

3.Modül: Son modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir, daha sonra 30 gün uzaktan eğitim ve 26 gün sanal sınıf başlar. Son modülün de tamamlanması ile birlikte öğrenci ATP teori yer derslerini tamamlamış sayılır ve SHGM nezdinde yapılan 14 dersin tamamının sınavına girmeye hak kazınır.

SHGM sınav takvimini görmek için: http://web.shgm.gov.tr/tr/sinavlar/2154-sinavlar


3. Modül: NR (Gece Uçuş Yetkisi)

Kursun Amacı

Öğrenci pilotun, gece görebilme ve ayırt edebilme yeteneğini kazanması için yapılan uçuş eğitimleridir.

Kursa Katılma Şartları

NR (Gece Uçuşu) kursuna katılabilmek için; PPL(A) Hususi Pilot Lisansına sahip olmak gerekmektedir.

Eğitim Ders Konuları

Eğitim ders konuları, JAR-FCL 1.125(c)'ye göre hazırlanır. Kursiyerin gece uçuş becerisini geliştirirken, gerekli bilgi düzeyini de arttırmak için iki saatlik yer dersi planlanmıştır.

Uçuş Eğitimi

Uçuş eğitimi 05:00 saattir (03:00 saat çift kumanda (dual), 02:00 saat öğretmen pilot gözetmenliğinde yalnız uçuş (PIC) Türkiye AIP'si çerçevesinde; görsel verilerle uçuş pekiştirilerek, gece görebilme ve ayırt edebilme yeteneği kazandırma, havaalanı ışıkları ile meydan turları, iniş takımı lambaları açık ve kapalı olarak inişler, alternatör arızası gibi bazı acil durum usulleri kapsayan uçuş programı uygulanır. Uçuş eğitimi bir hafta olarak planlanmıştır.


4. Modül: PIC (Sorumlu Pilot Uçuşu)

 • PIC (Sorumlu Pilot Uçuşları), öğrenci kontrol ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi gereken toplamda 88 saatlik uçuştur.
 • ATPL(A) Frozen lisansı almak için; 2. adım olan ATPL teorik uzaktan eğitim devam ederken öğrenci isterse PIC uçuşlarını da beraberinde yapabilir. Teorik eğitimlerle eş zamanlı olarak PIC uçuşlarını yapan öğrenci hem zaman kazanır, hem de uçuş kabiliyetini yitirmemiş olur.


5. Modül: IR (Aletli Uçuş) Eğitimi

 • IR, aletli uçuş eğitimidir.
 • 18:00 saat teorik eğitim verilir.
 • Tamamı öğretmen pilot ile yapılan , 50:00 saatlik uçuş eğitimini kapsar.
 • 15:00 saatlik kısmı uçakla gerçek uçuşta, 35:00 saatlik kısmı sentetik eğitim merkezimiz olan Antalya’da FNPT-II simülatöründe gerçekleştirilir.
 • Uçuşlar Antalya ve Isparta’da yapılır.
 • IR eğitimi, yaklaşık olarak 8 hafta sürer.


6. Modül CPL (Ticari Pilot Lisansı) Eğitimi

 • Ticari pilot lisansı alabilmek için, gereken eğitimdir.
 • Toplamda, 15:00 saatlik uçuş eğitimini kapsar.
 • Yaklaşık olarak, 5 hafta sürer.

CPL/IR Kontrol Uçuşu

 • Bu aşama sonunda; 200:00 saat uçuş, yaklaşık 850:00 saat teorik eğitim ve sınavlardan başarılı olan öğrenci, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yetkili kontrol pilotu eşliğinde 02:00 saatlik CPL/IR kontrol uçuşuna tabi tutulur.
 • CPL/IR kontrol uçuşunda, başarılı olan öğrenci çok motorlu uçakta uçuş yetkisi alabilmek için ME eğitimine devam eder.

7. Modül ME (Çok Motor Yetkisi) Eğitimi

 • CPL/IR kontrol uçuş sınavından başarılı olan öğrenci, son olarak ME yetkisi almak için bu aşamayı da tamamlar.
 • Birden fazla motorlu uçakları kullanabilmek için gerekli olan, 12:00 saat yer dersi ve 13:00 saatlik uçuşu kapsayan eğitimdir.
 • 10:00 saatlik kısmı uçakla gerçek uçuşta, 03:00 saatlik kısmı FNPT-II simülatöründe gerçekleştirilir.
 • 13:00 saatlik eğitime dahil olan ME kontrol uçuşu okulumuzun Kontrol yetkisi bulunan öğretmen pilot eşliğinde gerçekleştirilir.


Kredilendirilen Eğitimler

Daha detaylı bilgiyi www.shgm.gov.tr adresinden SHGM Lisans yönetmeliğinden alabilirsiniz.

PPL (A) Tecrübe Ve Kredilendirme

Microlight, ultralight, planör, helikopter lisansına sahip olan adayların 1. pilot uçuşlarının %10‘ u kredilendirilir. Ancak bu kredilendirme 10 saati geçemez.

ANLAŞMALI BANKALARIMIZ

Deniz Bank

Kübra Hanım

Şube Tel : 0 (212) 567 34 43

Albaraka Bankası

Bünyami Bey

CEPTEL: 0535 950 28 70

ICBC Bank


Şube Tel: 0 (212) 660 01 60