Geografia i Història

Benvinguts a la secció del Departament de Ciències Socials, aquí podràs trobar informació del Professorat i Enllaços del Departament de Geografia i Història.

Professorat

El professorat del departament de Geografia i Història està compost per 6 membres, 5 amb destinació definitiva al centre i una plaça ocupada per un professor interí.