Podstawą naszej działalności jest planowanie niezawodnych obiektów energetycznych

Projektujemy, doradzamy, dostarczmy technologię i projekty wykonawcze, które umożliwiają budowę instalacji energetycznych dużo taniej przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów produkcyjnych

Rozpowszechnianie wiedzy technicznej

ICS ENERGIETECHINK specjalizuje się od 30 lat w budowie instalacji energetycznych wytwarzających prąd i ciepło z biomasy. Posiadamy know-how, projekty wykonawcze, a także kompletne rozwiązania techniczne, pozwalające na produkcję urządzeń oraz realizację kompleksowych inwestycji.

Udostępniamy naszą technologię dla zainteresowanych producentów oraz inwestorów budujących instalacje cieplne lub energetyczne. W ten sposób umożliwiamy lokalną i tanią realizację inwestycji.

Atrakcyjny rynek

Partnerzy korzystający z naszej wiedzy oraz technologii otrzymują możliwość taniego i szybkiego wejścia na atrakcyjne rynki energetyczne wykorzystujące paliwa odnawialne.

Obniżenie kosztów inwestycji

Zatrudnienie lokalnych firm redukuje koszt budowy instalacji energetycznych i wspiera miejscowych producentów oraz wzmacnia gospodarkę regionalną.

Pozytywny wpływ na środowisko

Aktywne rozprzestrzenianie się przyjaznych środowisku technologii na rynkach międzynarodowych wpływa dynamicznie na środowisko naturalne i klimat.

Wykorzystanie regionalnych programów wsparcia

Firmy wspierające lokalnych przedsiębiorców i budujące przyjazne dla środowiska instalacje, mogą otrzymać wsparcie inwestycji z krajowych lub unijnych funduszy.

Nasze portfolio

Oferujemy urządzenia, usługi inżynieryjne, projekty indywidualne, doradztwo ekonomiczno-techniczne oraz dostarczamy projekty zrealizowanych przez nas inwestycji poniższych systemów energetycznych:

Kotły wodne i parowe

Kotły o mocy od 500 do 15 000 kW o parametrach roboczych do 230 °C / ciśnienie do 35 bar.

Elektrociepłownie

Elektrociepłownie produkujące energię elektryczną o mocy do 2 200 kWel przy wydajności cieplnej 7 500 kW (temperatura wody grzewczej maks. 90 °C).

Nagrzewnice powietrza

Nagrzewnice powietrza o mocy do 3 000 kW i temperaturze roboczej do 120 °C.

Paliwa odnawialne, które można stosować:

  • zrębki z drewna, rozdrobniona kora i trociny

  • biomasa, odpady rolnicze (np. kolby z kukurydzy)

  • odpady drewnopodobne, rozdrobione płyty wiórowe i MDF-u

  • inne odpady drewnopodobne o frakcji od 5 do 150 mm i temperaturze topnienia popiołu powyżej 950 °C

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania to prosimy o nawiązanie kontaktu

Dalsze informacje techniczne znajdziecie Państwo na naszej stronie głównej pod adresem www.ics-group.org.

przejdź na komórkę