ICFE 2022 – 14th International Conference in the Field of Education

Education Reforms: The Role of Policy and Educational Research


14. međunarodna znanstvena konferencija

Obrazovne reforme: uloga obrazovnih politika i istraživanja obrazovanja

Split, Croatia

June 2 - 3, 2022 / 2. - 3. lipnja 2022.

Organisers / Organizator

University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, Poljička cesta 35, 21000 Split, Croatia

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, Republika Hrvatska