ทีมป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

เป้าหมาย การติดเชื้อที่ต่ำที่สุด