Batxillerat Internacional

Benvinguts a l'espai online del Batxillerat Internacional de La Salle Bonanova. En aquest espai trobareu un resum de tot allò que fem durant el curs (classes, sortides, pràctiques de ciències i de matemàtiques, treball amb metodologies actives i experiències CAS).

Benvinguts a l'internacional

Ja fa un any que el batxillerat internacional és una realitat a les nostres aules. Com ja es va comunicar al llarg del curs passat, el batxillerat internacional, a més de donar una formació més sòlida i multidisciplinar, facilita l’accés dels alumnes a universitats d’arreu del món.

Aquest curs tenim dues línies d’IB a 1r i el grup de 2n que es va estrenar en aquesta modalitat de batxillerat. L’àmplia varietat d’alumnes que ara integren les nostres aules han permès oferir un ventall encara més ampli d’optativitat i itineraris més flexibles i adaptats a les diferents necessitats dels alumnes que s’incorporen. A més a mes, les matèries de nivell superior continuen treballant amb grups més reduïts que la resta, per tal de potenciar l’aprenentatge amb l’ús de metodologies alternatives.

Val a dir que, a banda de l’exposat, enguany iniciarem el concepte de tutoria entre iguals, fent que els alumnes de 2n de batxillerat internacional ajudin i assessorin als alumnes de 1r. L’objectiu d’aquest apadrinament és donar a conèixer les diferents activitats del programa CAS, el procediment per portar a terme una monografía de qualitat, transmetre la importància de tenir una bona planificació en l’estudi i la realització de treballs d’avaluació interna i, sobretot, fer sentir als alumnes que són els principals protagonistes dels seus aprenentatges.

Quines assignatures es cursen al batxillerat?

Els alumnes del Batxillerat Internacional cursen un total de 9 matèries (3 comunes i 6 matèries diversificades per grups temàtics). Les matèries comunes són Teoria del Coneixement, Creativitat, Acció i Servei i la Monografia. Les matèries diversificades per grups són 6: una del grup d'estudis de llengua (Español NS o Literatura Catalana NS), una del grup d'adquisició de llengues estrangeres (Anglès NS), una del grup d'individus i societats (Philosophy NM i/o Història NM), una del grup de ciències (Química o Biologia), una del grup de matemàtiques (Matemàtiques NM o NS) i una darrera assignatura d'un dels grups anteriors (Business Management NS, Física NS, Química NS o Biologia NS).

A més a més, aquests alumnes fan el batxillerat integrat i per això cursen al batxillerat LOMCE la llengua que no han fet al batxillerat nacional. També fan una matèria de modalitat amb la resta d'alumnes del batxillerat nacional.