FAQ's

Mag ik een afspraak maken voor een ander? B.v. mijn partner of vriend(in)?

Ja, mits het niet tegen de zin is van de "hulpzoeker". Dus in overleg met de ander.


Wat is het verschil tussen regressie- en hypnotherapie?

Regressie betekent teruggaan; regressietherapie is daarmee de therapie waarin in het verleden wordt teruggekeken naar het ontstaan van de blokkade. Hypnotherapie zegt niet meer dan dat de therapie onder hypnose wordt uitgevoerd.


Hoe wordt ik onder hypnose gebracht?

Hypnose begint met een inductiefase waarbij iemand onder hypnose gaat en op een bepaald moment open staat voor suggesties. Aan hypnose is niets geheimzinnigs. Hypnoseshows wekken de indruk dat de kracht van hypnose bij de hypnotiseur berust. Maar de werkelijke ster is de persoon die gehypnotiseerd wordt. De hypnotiseur is alleen maar een soort ervaren gids. Sommige mensen kunnen zelfs zichzelf onder hypnose brengen (zelfhypnose). De belangrijkste factor die bepaalt of een persoon onder hypnose gebracht kan worden, is zijn of haar gevoeligheid voor suggestie, de hypnotiseerbaarheid. Hypnose werkt namelijk niet bij iedereen. Ongeveer 5 à 10 procent van de bevolking is er niet gevoelig voor.


Als ik in trance ben gebracht weet ik dan nog wat ik gezegd heb?

Ja, je neemt nog waar wat er om je heen gebeurt (telefoon die gaat / deurbel die klinkt / hond die blaft) het verstoord je echter niet. Zodra de therapeut je uit deze trance heeft gehaald ben je er weer helemaal.


Wat is reïncarnatietherapie?

Regressie (dus teruggaan in de tijd) maar dan ook naar vorige levens.


Ik ben benieuwd wat ik in een vorig leven ben geweest, kan ik daar ook een afspraak voor maken?

Reïncarnatietherapie is geen reisbureau naar het verleden, ik zal voor deze vraag dus geen afspraak maken. Alleen dan wanneer het nodig is voor een behandeling.


Kan een kind ook in therapie komen?

Ja, een kind is zelfs nog erg spontaan in het verwoorden van de “beleving” zonder dat het ratio zich erin mengt.


Wat is het Ratio?

Eenvoudig gezegd; onze gedachten, ons bewustzijn, die vaak als stoorzender werkt. Tijdens de trance wordt deze stoorzender op non-actief gezet.


Hoe vaak moet ik terugkomen?

Afhankelijk van de hulpvraag. Tijdens het intakegesprek wordt hier een afspraak over gemaakt. Een sessie duurt ongeveer 1½ - 2 uur.


Kan ik in een dag(deel) de hele therapie doorwerken? Zodat ik in één keer van mijn klacht af ben?

Nee, hetgeen behandeld wordt in een sessie heeft de aangegeven weken nodig om een plaats te krijgen, voordat verder gegaan kan worden.(het afpellen van de ui)


Zijn er ook behandelingen die in één keer gedaan kunnen worden?

Ja! B.v. stoppen met roken, afhankelijk waarom je rookt / soms afslanken en nog meerdere behandelingen.