doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Kontakty

e-mail: stigler@fme.vutbr.cz

místnost: A1/0521

konzultace:


Aktuality